Dette nettstedet er designet for nyere og mer moderne nettlesere. For best mulig opplevelse, oppgrader nettleseren din til siste versjon.

Nordic Choice Club

Fullstendige medlemsvilkår

Disse medlemsvilkårene gjelder for alle medlemmer fra og med mai 2017 og erstatter fra samme tidspunkt alle tidligere gjeldende vilkår. Nordic Choice Hotels forbeholder seg, i henhold til bestemmelsene nedenfor, retten til å endre medlemsvilkårene.

 


1. Medlemskap / Generelle vilkår

1.1. Medlemskapet i Nordic Choice Club er personlig og kun tilgjengelig for personer over 18 år. Medlemskapet med sine fordeler, kan ikke benyttes av andre enn det enkelte medlem. 

1.2. Medlemmet samtykker til og godkjenner Nordic Choice Clubs registrering og behandling av medlemmets personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning og disse medlemsvilkårene. Nordic Choice Commercial Services AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger et medlem samtykker til å oppgi. Opplysningene, samt kjøps- og uttaksinformasjon, kan brukes av Nordic Choice Hotels og deltakende virksomheter for å administrere Nordic Choice Club, herunder lagring og beregning av bonuspoeng. Medlemmets postadresse, e-postadresse og mobilnummer kan bli brukt til å sende medlemmet informasjon og tilbud innenfor rammen av gjeldende regler i norsk, svensk og dansk lovgivning.

1.3. Et medlem har krav på innsyn og retting av sine personopplysninger. Et medlem kan trekke tilbake sitt samtykke til at Nordic Choice Commercial Services AS registrerer og behandler medlemmets personopplysninger. En tilbaketrekking av samtykke vil bli behandlet som en oppsigelse av medlemskapet i Nordic Choice Club, jf. kapittel 1.10.

1.4. Det utstedes et medlemskort som bevis på medlemskapet. Dersom man melder seg inn via web vil medlemskort kun bli utstedt til innbyggere i Norden og Baltikum. Medlemmet er selv ansvarlig for å vise fram medlemskortet, eller oppgi medlemsnummer på hotellene for å få bonus registrert og individuelle fordeler tildelt. Kortet skal være signert av kortinnehaveren.

1.5. Ved misbruk av medlemskortet eller bonusprogrammet forbeholder Nordic Choice Club seg retten til å ekskludere medlemmet fra bonusprogrammet og si opp medlemskapet. Slikt misbruk kan, men ikke begrenset til, bestå av sjenerende eller respektløs adferd overfor hoteller, ansatte eller partnere, kriminelle handlinger eller handlinger som er allment oppfattet som umoralske eller uetiske eller i strid med disse medlemsvilkårene.

1.6. Medlemmet har selv ansvar for å forhåndsinformere sin arbeidsgiver og få dennes eventuelt påkrevde samtykke når medlemmet forventer å tjene poeng i Nordic Choice Club basert på overnattinger som betales av medlemmets arbeidsgiver. Nordic Choice Club kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig hvis medlemmet ikke informerer og/eller ikke får arbeidsgivers samtykke på forhånd. Nordic Choice Club anbefaler på generelt grunnlag medlemmet om å få arbeidsgivers samtykke for bruk av poeng.

1.7. Dersom bonuspoeng som er opptjent i forbindelse med arbeid blir benyttet av medlemmet privat, kan bruken i visse jurisdiksjoner, som f.eks. i Sverige, Norge, Finland og Danmark, ha skattemessige konsekvenser. Medlemmet har selv plikt til å informere arbeidsgiver og/eller relevante myndigheter om dette og betale alle gjeldende skatter og avgifter som følger av bruken. Nordic Choice Club fraskriver seg ethvert ansvar for skatter eller skatteplikter som påhviler medlemmet i denne forbindelse.

1.8. Nordic Choice Hotels forbeholder seg retten til å avvikle Nordic Choice Club med seks måneders varsel til medlemmene. Slikt eventuelt varsel vil bli gitt pr. e-post eller ved oppslag på Nordic Choice Clubs hjemmeside. 

1.9. I tilfelle av at Nordic Choice Club må avvikles grunnet forhold ved et lands lovgivning, en rettsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av et lands myndigheter, er Nordic Choice Hotels ikke ansvarlige for det tap en slik avvikling eventuelt måtte innebære for det enkelte medlem. Nordic Choice Club vil, i den grad det er mulig, forsøke å gi det enkelte medlem en snarlig melding dersom forhold som er behandlet under dette punkt skulle inntreffe. Punkt 1.8 ovenfor gjelder ikke ved avvikling ifølge denne bestemmelsen.

1.10. Et medlem kan når som helst si opp sitt medlemskap i Nordic Choice Club. Oppsigelse skjer ved skriftlig henvendelse til Nordic Choice Club:

E-post: booking@choice.no
Brev: Nordic Choice Hotels Kundeservice
           Postboks 2454 Solli
           NO-0201 Oslo

Oppsigelsen får virkning umiddelbart fra den dato Nordic Choice Club mottar oppsigelsen.

1. 11. En oppsigelse av medlemskapet, uansett årsak, innebærer at medlemmet ikke lenger kan benytte opptjente bonuspoeng, jf. kravet om aktivt medlemskap ved bruk av bonuspoeng, se avsnitt 4.1.

1.12. Nordic Choice Club står fritt til ensidig å endre medlemsvilkårene uten ytterligere varsel til det enkelte medlem. Slike endringer får, med mindre noe annet fremgår, virkning umiddelbart. Nordic Choice Club vil annonsere endringer i vilkårene på hjemmesiden. Men medlemmet er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert i forhold til eventuelle endringer av vilkårene.

1.13. Som gjeldende medlemsvilkår for Nordic Choice Club regnes de medlemsvilkårene som til enhver tid er publisert på Nordic Choice Clubs hjemmeside. 

2. Bonuspoeng

2.1. Bonuspoengene er gyldige i 3 år (36 mnd.) fra den måned de ble opptjent. Etter denne tiden vil bonuspoengene automatisk bortfalle, og vil følgelig ikke kunne brukes. Ved bonusuttak brukes de eldste, gyldige bonuspoengene først.

2.2. Opptjente bonuspoeng og medlemsnummer er personlige og kan ikke kobles sammen med andre medlemmers bonuspoeng og heller ikke omsettes i kontanter.

2.3. Det er medlemmets egen omsetning i Nordic Choice Club som danner grunnlag for bonuspoeng. Dette betyr at medlemmet vil kunne tjene bonuspoeng for sitt eget hotellopphold, uansett hvem som betaler for overnattingen. Et medlem vil aldri kunne få bonuspoeng for en annen persons eller et annet medlems omsetning. Dog gis det bonuspoeng, men ikke kvalifiserende netter, hvis medlemmet i forbindelse med sitt opphold, leier ekstra rom til familiemedlemmer fra samme husholdning.

2.4. Doble bonuspoeng og ekstra bonus gis ut fra grunnbeløpet (bonuspoeng som gis ved overnatting).

3. Opptjening av bonuspoeng

3.1. Det gis ett bonuspoeng pr. betalte krone, eller 10 poeng per euro, for losji inkl. frokost samt for evt. ekstraseng ved opphold på Nordic Choice-hoteller i Norden og Baltikum. Det gis ikke bonuspoeng for opphold på Aronsborgs konferansehotell eller Losby Gods. Ved pakketilbud, spesialpriser m.m. gjelder egne bonuspoengberegninger (se punkt 3.5 og 3.6). Det gis ikke bonuspoeng på bookede men ikke utnyttede hotellnetter, det vil si no-show. 

3.2. Det gis ett bonuspoeng pr. betalte krone på restaurant (kun mat) som er tilknyttet hotellet ved opphold i Norge og Danmark på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ eller våre frittstående hoteller. Regningen må settes på rommet og betales ved utsjekking, og summen er begrenset til 4 000 bonuspoeng pr. opphold. Med opphold menes det enkelte medlemmets sammenhengende netter ved det aktuelle hotellet. Poeng for restaurantbesøk kan ikke opptjenes på de Collection-hotell som finnes innenfor Clarion Hotel®

3.3. Ved overnatting som betales med bonuspoeng (bonusovernatting), samt ved "Complimentary"-rom, tildeles ingen poeng.

3.4. Et medlem kan få 750 bonuspoeng pr. natt for egen overnatting på Choice-hoteller utenfor Norden og Baltikum. Det forutsetter at medlemmet selv sender inn en kvitteringskopi fra det aktuelle hotellet til Nordic Choice Hotels kundeservice for registrering. Det beregnes ikke kvalifiserende netter (medlemsnivåøkning) på slike opphold.

3.5. Det gis ingen samlet/total bonus ved betaling for evenementer/bryllup/middager etc., men det enkelte medlem vil kunne få bonus begrenset til og beregnet ut i fra egen overnatting. Et medlem som overnatter i forbindelse med pakkepriser (konferansepakker, spapakker, hel- og halvpensjon m.m.) der losjidelen ikke er en egen identifiserbar del av en totalpris, får medlemmet, begrenset til egen overnatting, 1000 bonuspoeng pr. natt. 

3.6. Medlemmet får 500 bonuspoeng pr. natt ved overnatting i forbindelse med rabatterte spesialpriser som for eksempel, men ikke begrenset til, bussgrupper, crewpriser o.l. Denne type overnatting gir 0,5 kvalifiserende netter per natt. Visse unntak gjelder for enkelte crewavtaler der bonuspoeng ikke gis.

3.7. Det gis ikke bonuspoeng eller beregnes kvalifiserende netter for hotellopphold hos Nordic Choice Hotels, som er bestilt gjennom nettbaserte reisebyråer inkludert, men ikke begrenset til, Expedia.com, Hotels.com, Booking.com, Orbitz.com, CheapTickets.com, Priceline.com o.l.

3.8. En medlemsperiode er 12 måneder regnet fra innmeldingsmåneden til medlemmet.

3.9. Et medlem kan etterregistrere bonuspoeng opptil seks måneder etter dato for oppholdet ved å ved å fylle ut skjema på vår hjemmeside.

4. Uttak av bonuspoeng – satser

4.1. Uttak av bonuspoeng forutsetter medlemskap i Nordic Choice Club og at medlemmet har tilstrekkelig antall gyldige bonuspoeng på kontoen. Bonusovernattingen kan finne sted etter at poengene har gått ut (opptil 11,5 måneder etter), men må bookes før bonuspoengene forfaller. Bonuspoengene må dekke hele oppholdet og kan ikke kombineres med andre betalingsmåter som delbetaling av rom. For avbestilling innen ordinær avbookingsfrist kan man få tilbakeført de benyttede bonuspoengene, forutsatt at poengene ikke har forfalt. Bestilling av bonusuttak må gjøres via Min Side på vår hjemmeside eller via Nordic Choice Hotels kundeservice.

4.2. En overnatting betalt med bonuspoeng forutsetter ledig kapasitet på standardrom på hotellet. For det enkelte hotell er det er satt av et begrenset antall rom i denne kategorien. På enkelte hoteller kan også et begrenset antall rom i andre romtyper tilbys for bonusbooking. Selv om alle bonusrom er opptatt, kan det likevel være rom ledig på hotellet i andre prisgrupper. Medlemmer oppfordres til å bestille bonusovernatting god tid i forveien.

4.3. "Be my Guest"-gavekort har maksimalt 12 måneders gyldighet og gjelder kun for hoteller innen Nordic Choice Hotels. Gyldigheten er begrenset til bonus poengenes gyldighetsdato. Verdien på gavekortet kan ikke deles opp på flere opphold. Gavekortet må dekke hele kostnaden for rommet og kan ikke brukes kombinert med annen betalingsmåte som delbetaling av rom. Gavekortet kan ikke forlenges eller føres tilbake som bonuspoeng til bonuspoengkontoen.

4.4. I forbindelse med bonusopphold koster ekstraseng 5 000 bonuspoeng, booking av ekstraseng forutsetter at rommet har kapasitet for dette og at hotellet har ekstrasenger tilgjengelige. Bonusprisen for sprinkelseng varierer mellom hotellene. For å betale for ekstraseng/sprinkelseng med penger i forbindelse med en bonusovernatting, vennligst kontakt hotellet.

4.5. Følgende gjelder for bonusuttak

Bonusrom hos Nordic Choice Hotels

En bonusovernatting gjelder for to personer inkl frokost. Aktuelle bonuspriser og tilgjengelighet på respektive hoteller vises på vår hjemmeside når man er innlogget på Min Side. “Booke bonusnatt” blir tilgjengelig på Min Side når et medlem har oppnådd minst 7500 poeng.

Det finnes 7 kategorier for uttak av bonuspoeng for standard rom:

Kategori 1     7 500 poeng per natt

Kategori 2   10 000 poeng per natt

Kategori 3   15 000 poeng per natt

Kategori 4   20 000 poeng per natt

Kategori 5   25 000 poeng per natt

Kategori 6   30 000 poeng per natt

Kategori 7   40 000 poeng per natt

Nordic Choice Club forbeholder seg retten til å når som helst endre kategorioppdelingen.

Restaurantbesøk på Nordic Choice Hotels

Et medlem kan bruke jevne 10 000 bonuspoeng til en verdi av 300/SEK/NOK/DKK til å betale regningen på restauranter eid av Nordic Choice Hotels. Medlemmer oppfordres til å kontakte hotellet på forhånd for å kontrollere at bonusuuttak er mulig i restauranten. Det gis ikke vekslepenger på bonusuttak i restaurant.

Donasjon av bonuspoeng til forskjellige veldedige formål

Et medlem kan donere jevne 10 000 bonuspoeng til en verdi av 300 SEK/NOK/DKK til Nordic Choice Clubs partnere for veldedige formål. Dette gjøres via vår hjemmeside under Min Side i poengshoppen.

Bonusrom på utvalgte Choice-hoteller i Europa

En bonusovernatting på utvalgte Choice-hoteller i Europa koster fra 10 000 bonuspoeng. Oversikt over hvilke hoteller dette gjelder samt bonuspoengkostnad finnes tilgjengelig på www.choice.no under Nordic Choice Clubs Europa-side. 

Leiebil hos våre partnere

Et medlem kan leie bil hos noen av våre partnere ved å bestille en voucher som kan brukes som betaling for enkelte typer billeie. Voucher kan utstedes fra 25 000 bonuspoeng. Ytterligere detaljer om bestilling, deltagande partners, tidsrom og vilkår finnes under Nordic Choice Clubs partnersider. 

Gavekort hos TUI i Sverige, Norge eller Danmark

Medlemmer kan, når de har minst 10 000 bonuspoeng, via Min Side på vår hjemmeside, kjøpe gavekort hos ovenstående partner for sine bonuspoeng.

Unntak fra satsene ovenfor kan forekomme i forbindelse med visse perioder og kampanjer.

5. Kvalifisering til neste medlemsnivå

5.1. Nordic Choice Club har fire medlemsnivåer: BLUE, SILVER, GOLD og PLATINUM. Medlemsnivået bestemmes av hvor mange kvalifiserende netter det enkelte medlemmet bor, eller av antall poeng det enkelte medlemmet tjener, i løpet av sin 12 måneders medlemsperiode på Nordic Choice Hotels i Norden og Baltikum. Grensen som først oppnås av poeng eller netter gir kvalifisering til høyere nivå.

5.2. En kvalifiserende natt er lik én overnatting som gir bonuspoeng. Rabatterte spesialpriser (som for eksempel, men ikke begrenset til, bussgrupper, bookingagent- og crewpriser) tilsvarer 0,5 kvalifiserende natt på Nordic Choice Hotels i Norden og Baltikum.

5.3. Det beregnes ikke kvalifiserende netter for overnatting som betales med bonuspoeng eller for «complimentary»-rom.

5.4. Kvalifisering til et høyere medlemsnivå skjer etter følgende bestemmelser:

SILVER – 5 kvalifiserende netter eller 15 000 opptjente bonuspoeng i én medlemsperiode

GOLD – 30 kvalifiserende netter eller 50 000 opptjente bonuspoeng i én         medlemsperiode

PLATINUM – 60 kvalifiserende netter eller 100 000 bonuspoeng i én medlemsperiode

LIFETIME GOLD - 500 000 opptjente bonuspoeng siden medlemskapets start

LIFETIME PLATINUM - 1 000 000 bonuspoeng siden medlemskapets start

5.5. I medlemsperioden har et medlem mulighet til å kvalifisere seg til SILVER, GOLD eller PLATINUM. For BLUE gjelder ingen kvalifikasjonsbestemmelser. Oppnår medlemmet et høyere medlemsnivå, beholder medlemmet dette nivået i hele den neste medlemsperioden (nye 12 måneder). Beregningen av kvalifiserende netter og poeng nullstilles når en medlemsperiode er slutt. Dette berører ikke opptjente bonuspoeng for uttak.

5.6.   Kvalifisering til LIFETIME beregnes på bakgrunn av den totale medlemstiden, ikke per medlemsperiode. Om medlemmet oppnår LIFETIME beholder medlemmet dette så lenge medlemskapet ikke avsluttes. Medlemmer som har oppnådd LIFETIME GOLD har i løpet av en medlemsperiode fortsatt mulighet til å oppnå PLATINUM, eller i fremtiden å oppnå LIFETIME PLATINUM i tråd med gjeldende regler.

6. Medlemsfordeler

6.1. Til de enkelte medlemsnivåer: BLUE, SILVER, GOLD og PLATINUM, er det tilordnet ulike medlemsfordeler, jo høyere nivå, desto flere fordeler.

6.2. Medlemsfordeler tilordnet det enkelte kortnivå gjelder slik at disse til enhver tid fremgår i disse medlemsvilkår.

6.3. Følgende medlemsfordeler gjelder ikke på Comfort Hotel Xpress: gratis avis, gratis mineralvann, oppgradering ved ankomst, garantert romoppgradering, gratis bluse- eller skjortevask.

6.4. Fordeler tilknyttet BLUE

6.4.1. Gratis avis ved opphold ved Nordic Choice Hotels i Norden og Baltikum.

6.4.2. Opptjening av bonuspoeng i tråd med herværende vilkår.

6.4.3. Gratis Wi-Fi med personlig medlemsinnlogging på de hotellene innen Nordic Choice Hotels som har Telia Homerun eller Telenord Trådløs Sone. På øvrige hotell inngår gratis Wi-Fi, men da med innlogging i samsvar med hotellets standard.  

6.4.4. Ved overnatting på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ og våre frittstående hoteller i Norge og Danmark, får medlemmet bonuspoeng hvis man spiser i hotellets restaurant. Jf. ovennevnte vilkår tilknyttet dette. På de Collection-hotell som finnes innenfor Clarion Hotel® tilbys ingen bonuspoeng for mat.

6.4.5. Ved opphold på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ og våre frittstående hoteller i Sverige og Finland gis medlemmet en restaurantkupong til en verdi av 35 SEK eller 4 EUR som kan innløses i mat eller drikke i hotellets restaurant (gjelder ikke brennevin eller sigaretter/snus). På Quality Hotel® kan kupongen også brukes på et utvalg mat og drikke fra Lounge 24. I Finland kreves samtidig kjøp av måltid for å utnytte kupongen for alkohol. Restaurantkupongene er personlige og datomerkede og gjelder kun de angitte datoene. De kan ikke akkumuleres eller innløses i kontanter, og det gis ikke vekslepenger. På de Collection-hotell som finnes innenfor Clarion Hotel® tilbys det ingen restaurantkupong.

6.4.6. Ved booking via www.choice.no får medlemmet 10 % ekstra bonuspoeng beregnet på bonusen for rom- og frokostprisen.

6.4.7. Medlemmer kan velge å booke rom uten å registrere betalingskort på Nordic Choice Hotels nettsted. Oppholdet må avbestilles om medlemmet ikke ønsker å beholde bookingen. Om oppholdet ikke avbestilles innen gjeldende tidsfrist for aktuell booking debiteres første overnatting i bookingen. Unnlatelse av betaling kan sendes til inkasso.

6.5. Fordeler tilknyttet SILVER

6.5.1. Alle fordeler tilknyttet BLUE gjelder. 

6.5.2.  5 % rabatt på rom- og frokostprisen som gjelder ved booking direkte til hotellet eller via kundeservice. Dette kan ikke kombineres med andre rabatter eller med forskuddsbetalt booking. For å få denne rabatten må medlemmet være innlogget på vår hjemmeside, booka via kundeservice, eller direkte via hotellene.

6.5.3. Forlenget avbookingsfrist frem til kl. 21.00 på ankomstdagen. Denne fordelen gjelder ikke forskuddsbetalt booking eller booking via nettbasert reiseselskap inkludert, men ikke begrenset til, Expedia.com, Hotels.com, Booking.com, Orbitz.com, CheapTickets.com, Priceline.com osv.

6.5.4. Restaurantkupong til en verdi av 75 SEK eller 8 EUR, øvrig gjelder vilkår jf. 6.4.5.

6.5.5. Nordic Choice Club MasterCard til kun NOK 200 i årsavgift. Det første året er kostnadsfritt.

6.5.6. 10 % ekstra fordelsbonus beregnet på bonusen for rom- og frokostprisen.

6.5.7. Mulighet til kostnadsfri utsjekk frem til kl. 16.00. Må avtales med resepsjonen ved ankomst.

6.6. Fordeler tilknyttet GOLD

6.6.1. Alle fordeler for BLUE og SILVER.

6.6.2. En flaske gratis mineralvann eller brus per natt fra minibaren. Dersom det ikke finnes minibar kan medlemmet få flasken i resepsjonen.

6.6.3. Garantert rom (unntak gjelder i enkelte perioder) på destinasjonen vid booking senest 48 timer før ankomst via Nordic Choice Hotels kundeservice og til full pris (City High). Fordelen garantert rom kan ikke kombineres med avtalepris og andre rabatter. Ved bruk av denne fordelen kan Nordic Choice Club ikke garantere romkategori og oppgradering.

6.6.4. Mulighet til kostnadsfri tidlig innsjekking dersom hotellet har tilgjengelige rom.

6.6.5. Restaurantkupong til en verdi av 125 SEK eller 13 EUR, øvrig gjelder vilkår jf. 6.4.5

6.6.6. Mulighet til kostnadsfri utsjekk frem til kl. 18.00. Må avtales med resepsjonen ved ankomst.

6.6.7. Mulighet til oppgradering til beste tilgjengelige romkategori hvis det er ledig kapasitet ved ankomst. Til hvilken romkategori vil bli bestemt ved ankomst. Enkelte suiter på utvalgte hoteller er unntatt.

6.6.8. Nordic Choice Club MasterCard uten årsavgift.

6.6.9. Medlemmet tilbys statusmatch til President Circle-nivå hos Hertz i tre års tid. Statusmatch opprettes ved å kontakte Nordic Choice Hotels kundeservice.

6.6.10. 20 % ekstra fordelsbonus beregnet på bonusen for rom- og frokostprisen.

6.7. Fordeler tilknyttet PLATINUM

6.7.1. Et PLATIMUN-medlem får alle fordeler som gjelder for BLUE-, SILVER- og GOLD-nivået.

6.7.2. Restaurantkupong til en verdi av 125 SEK eller 13 EUR, øvrig gjelder vilkår jf. 6.4.5.

6.7.3. Garantert rom (unntak gjelder i enkelte perioder) på destinasjonen hvis du booker senest 24 timer før ankomst via Nordic Choice Hotels Kundeservice og til full pris (City High).  Fordelen Garantert rom kan ikke kombineres med avtalepris og andre rabatter. Ved bruk av denne fordel kan Nordic Choice Club ikke garantere oppgradering av romkategorien.

6.7.4. Gratis skjorte- eller blusevask (1 pr. opphold). Legg merke til at innleveringstid varierer fra hotell til hotell.

6.7.5. Garantert oppgradering av romkategori ett nivå, gjelder dersom hotellet har mer enn én romkategori.

6.7.6. Garantert sen utsjekking frem til kl.18.00. Må meddeles resepsjonen før ordinær utsjekkstid.

6.7.7. Har hotellet ledige standard dobbeltrom garanteres det at medlem med kortnivå PLATINUM kan benytte bonuspoeng når det passer medlemmet. Dette gjelder bare for medlemmets egen bestilling og kan ikke benyttes av andre. Gjelder ikke ved bruk av 24-/48- timers- garantien og ikke i kombinasjon med fordeler om oppgradering.

6.7.8. Gratis trening på våre hoteller med eget treningsrom, også når medlemmet ikke bor på hotellet. Vis ditt PLATINUM-kort eller oppgi medlemsnummer i resepsjonen for å få tilgang til treningsrommet. Det er ikke alle hoteller som tilbyr garderobe og dusjmuligheter i forbindelse med trening.

6.7.9. 30 % ekstra fordelsbonus beregnet på bonusen for rom- og frokostprisen.

7. Nordic Choice Club MasterCard

7.1. For Nordic Choice Club MasterCard gjelder egne regler og vilkår. Disse vilkårene sendes sammen med medlemmets første Nordic Choice Club MasterCard. Link til oppdaterte vilkår vil til enhver tid publiseres på Nordic Choice Clubs nettsider.

7.2. Medlemmer som innehar Nordic Choice Club MasterCard tilgodeskrives 10 kvalifiserte netter hvert år de beholder kortet og sikrer seg dermed SILVER-nivå samt får kortere vei til GOLD og PLATINUM.

8. Tvister og lovvalg

8.1. Ved eventuell tvister vedrørende herværende medlemsvilkår gjelder norsk rett.

8.2. Eventuelle tvister skal avgjøres av norske domstoler, og Oslo tingrett vedtas som særskilt avtalt verneting.

 

2.500.291.000 27
Bookingkode

Har du en bookingkode? Legg den til her for å se tilgjengelighet. Vil du booke med bedriftsavtale, bonuspoeng eller se medlemspriser? Logg inn

Lagre

Bookingkode må oppgis

Begrensinger

rom Ta vekk rom

Legg til rom
Bookingkoden er lagt til

Bookingkoden er lagt til.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.