Velkommen til Nordic Choice Hotels!

For å gi dere den best mulige versjon av choice.no kommer siden til å være utilgjengelig en liten stund på grunn av oppdateringsarbeid. Pass på at du gjør din booking før kl. 23.00. Siden er tilbake senest 07.00, bedre enn noensinne. 

 

Dette nettstedet er designet for nyere og mer moderne nettlesere. For best mulig opplevelse, oppgrader nettleseren din til siste versjon.

Bli medlem i Nordic Choice Club

1. Personlig informasjon

2. Bedriftsavtale

Bedrifts-ID

Bedrift ikke funnet. Vennligst prøv en annen.

Bedfrifts-ID:

Velkomstbeskjed

Vi kunne ikke finne bedriftsavtalen du har valgt. Vennligst bruk en annen bedrifts-ID.

Bedrift/organisasjons-ID:


Telefon:
Adresse:

Ingen bedriftsavtale.

3. Vilkår og betingelser

Vennligst kontroller at du sier deg enig med våre vilkår og betingelser.

Noen felt trenger korrigering. Sjekk skjemaet for detaljer.

Du samtykker til vilkår og betingelser.

Aktiveringslenke vil bli sendt til din e-postadresse:

Vilkår og betingelser

1. Medlemskapet i Nordic Choice Club er personlig og kun tilgjenglig for personer over 18 år. Medlemskapet med sine fordeler, kan ikke benyttes av andre enn det enkelte medlem. 

2. Medlemmet samtykker i og godkjenner Nordic Choice Club registrering og behandling av medlemmets personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning og disse medlemsvilkårene. Nordic Choice Commercial Services AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger et medlem samtykker i å avgi. Opplysningene, samt kjøps og uttaksinformasjon, kan brukes av Nordic Choice Hotels og deltakende virksomheter for å administrere Nordic Choice Club, herunder lagring og beregning av medlemmets bonuspoeng. Medlemmets postadresse, e-postadresse og mobilnummer kan bli brukt til å sende medlemmet informasjon og tilbud innenfor rammen av norsk, svensk og dansk lov og gjeldende regler.

3. Et medlem har krav på innsyn og retting av sine personopplysninger. Et medlem kan trekke tilbake sitt samtykke til at Nordic Choice Commercial Services AS registrerer og behandler medlemmets personopplysninger. En tilbaketrekking av samtykke vil bli behandlet som en oppsigelse av medlemskapet i Nordic Choice Club, jf. kapittel 1.10.

4. Det utstedes et medlemskort som bevis på medlemskapet. Dersom man melder seg inn via våre websider vil medlemskort kun bli utstedt til innbyggere i Norden og Baltikum. Medlemmet er selv ansvarlig for å vise fram medlemskortet, eller oppgi medlemsnummer på hotellene for å få bonus registrert og individuelle fordeler tildelt. Kortet skal være signert av kortinnehaveren.

5. Ved misbruk av Nordic Choice Club kort eller bonusprogrammet forbeholder Nordic Choice Club seg retten til å ekskludere medlemmet fra programmet. Slikt misbruk kan, men ikke begrenset til, bestå av sjenerende eller respektløs adferd overfor hoteller, ansatte eller partnere, kriminelle handlinger eller handlinger som er allment oppfattet som umoralske eller uetiske eller i strid med disse medlemsvilkårene.

6. Medlemmet har selv ansvar for å forhåndsinformere sin arbeidsgiver og få dennes eventuelt påkrevde samtykke når medlemmet forventer å tjene poeng i Nordic Choice Club basert på overnattinger som betales av medlemmets arbeidsgiver. Nordic Choice Club kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig hvis medlemmet ikke informerer og/eller får arbeidsgivers samtykke på forhånd. Nordic Choice Club anbefaler på generelt grunnlag medlemmet om å få arbeidsgivers samtykke for bruk av poeng.

7. Dersom bonuspoeng som er opptjent i forbindelse med arbeid blir benyttet av medlemmet privat, kan bruken i visse jurisdiksjoner, som f.eks. i Sverige, Norge, Finland og Danmark, ha skattemessige konsekvenser. Medlemmet har selv plikt til å informere arbeidsgiver og/eller relevante myndigheter om dette og betale alle gjeldende skatter og avgifter som følger av bruken. Nordic Choice Club fraskriver seg ethvert ansvar for skatter eller skatteplikter som påhviler medlemmet i denne forbindelse.

8. Nordic Choice Hotels forbeholder seg retten til å avvikle Nordic Choice Club med seks måneders varsel til medlemmet. Slikt eventuelt varsel vil bli gitt pr. e-post eller ved oppslag på Nordic Choice Clubs hjemmeside. 

9. For det tilfellet Nordic Choice Club må avvikles grunnet forhold ved et lands lovgivning, en rettsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av et lands myndigheter, er Nordic Choice Hotels ikke ansvarlige for det tap en slik avvikling eventuelt måtte innebære for det enkelte medlem. Nordic Choice Club vil i den grad det er mulig, forsøke å gi det enkelte medlem en snarlig melding dersom forhold som er behandlet under dette punkt skulle inntreffe. Punkt 8 ovenfor gjelder ikke ved avvikling etter denne bestemmelsen.

10. Et medlem kan når som helst si opp sitt medlemskap i Nordic Choice Club. Oppsigelse skjer ved skriftlig henvendelse til Nordic Choice Club:
 
E-post: customerservice@choiceclub.net
Brev: Nordic Choice Kundeservice
           Postboks 2454 Solli
           NO-0201 Oslo

 
Oppsigelsen får virkning umiddelbart fra den dato Nordic Choice Club mottar oppsigelsen. En oppsigelse av medlemskapet innbærer at medlemmet ikke lenger kan benytte opptjente bonuspoeng, jf. kravet om aktivt medlemskap ved bruk av bonuspoeng.

11. Nordic Choice Club står fritt til ensidig å endre medlemsvilkårene uten ytterligere varsel til det enkelte medlem. Slike endringer får, med mindre noe annet fremgår, virkning umiddelbart. Nordic Choice Club vil annonsere endringer i vilkårene på hjemmesiden, men medlemmet er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert i forhold til eventuelle endringer av vilkårene.

12. Som gjeldende medlemsvilkår for Nordic Choice Club regnes de medlemsvilkårene som til enhver tid er publisert på Nordic Choice Clubs hjemmeside. 

2. Bonuspoeng

1. Bonuspoengene er gyldige i 3 år (36 mnd) fra datoen de ble opptjent. Etter denne tiden vil de automatisk bortfalle, og vil følgelig ikke kunne brukes. Ved bonusuttak brukes de eldste, gyldige bonuspoengene først.

2. Opptjente bonuspoeng og medlemsnummer er personlige og kan ikke kobles sammen med andre medlemmers bonuspoeng og heller ikke omsettes i kontanter.

3. Det er medlemmets egen omsetning i Nordic Choice Club som danner grunnlag for bonuspoeng. Dette betyr at medlemmet vil kunne tjene bonuspoeng for sitt eget hotellopphold, uansett hvem som betaler for overnattingen. Et medlem vil aldri kunne få bonuspoeng for en annen persons eller et annet medlems omsetning.  Dog gis det bonuspoeng hvis medlemmet i forbindelse med sitt opphold, leier ekstra rom til familiemedlemmer fra samme husholdning.

4. Doble bonuspoeng og ekstrabonus gis ut fra grunnbeløpet (bonuspoeng som gis ved overnatting).

3. Opptjening av bonuspoeng

1. Det gis ett bonuspoeng pr. betalte krone for losji inkl. frokost samt for evt. ekstraseng ved opphold på Nordic Choice-hoteller i Norden og Baltikum. Det gis  ikke bonuspoeng for opphold på Aronsborgs konferenshotell. Ved pakketilbud, spesialpriser m.m. gjelder egne bonuspoengberegninger (se punkt 5 og 6). Det gis heller ikke bonuspoeng på bookede men ikke utnyttede hotellnetter, det vil si "no-show. 

2. Det gis ett bonuspoeng pr. betalte krone på restaurant(kun mat) som er tilknyttet hotellet ved opphold på Clarion Hotel, Quality Hotel, Quality Resort eller Nordic Hotels & Resorts i Norge og Danmark, oppad begrenset til 4 000 bonuspoeng pr. opphold. Med opphold menes det enkelte medlemmets sammenhengende netter ved det aktuelle hotellet.

3. Ved overnatting som betales med bonuspoeng, samt ved "Complimentary"-rom, tildeles ingen poeng.

4. Et medlem kan få 750 bonuspoeng for egen overnatting pr natt på Choice-hoteller utenfor Norden og Baltikum. Det forutsetter at medlemmet selv sender inn en kvitteringskopi fra det aktuelle hotellet til Nordic Choice Kundeservice for registrering. Det beregnes ikke kvalifiserende netter (medlemsnivåøkning) på slike opphold.

5. Det gis ingen samlet/total bonus ved betaling for evenementer/bryllup/middager etc., men det enkelte medlem vil kunne få bonus begrenset til og beregnet ut i fra egen overnatting. Et medlem som overnatter i forbindelse med pakkepriser (konferansepakker, hel- og halvpensjon m.m.) der losjidelen ikke er en egen identifiserbar del av en totalpris, får medlemmet, begrenset til egen overnatting, 750 bonuspoeng pr natt. 

6. Et medlem kan få 500 bonuspoeng pr. natt ved overnatting i forbindelse med rabatterte spesialpriser som for eksempel, men ikke begrenset til, bussgrupper, crewpriser o.l. (Visse unntak gjelder for enkelte crewavtaler der bonuspoeng ikke gis).

7. Et medlem kan få 10 bonuspoeng pr. betalte euro ved opphold på et SOKOS hotell drevet av finske S-Group (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta).  Bonuspoengopptjening forutsetter at medlemmet selv oppgir sitt medlemsnummer enten ved booking, innsjekk eller utsjekk på hotellet.

8. Det gis ikke bonuspoeng eller beregnes kvalifiserende netter (medlemsnivåøkning) for hotellopphold hos Nordic Choice Hotels og/eller Sokos Hotels, som er bestilt gjennom nettbaserte reisebyråer inkludert, men ikke begrenset til, Expedia.com, Hotels.com, Booking.com, Orbitz.com, CheapTickets.com, Priceline.com o.l.

9. En medlemsperiode er 12 måneder regnet fra innmeldingsmåneden til medlemmet.

10. Et medlem kan etterregistrere bonuspoeng opptil seks måneder etter dato for oppholdet ved å sende dokumentasjon med navn på hotell og dato for hotelloppholdet til Kundeservice.

4. Uttak av bonuspoeng – satser

1. Uttak av bonuspoeng forutsetter medlemskap i Nordic Choice Club og at medlemmet har minimum 10.000 gyldige bonuspoeng på bonuspoengkontoen. For avbestillinger innen ordinær avbestillingsfrist, kan man få tilbakeført de benyttede bonuspoengene, forutsatt at poengene ikke har forfalt. Bestilling av bonusuttak må gjøres via Kundeservice eller Min Side. Bonusoppholdet må finne sted innen bonuspoengene sin gyldighetsdato passeres.

2. En overnatting betalt med bonuspoeng forutsetter ledig kapasitet på hotellet. For det enkelte hotell er det er satt av et begrenset antall rom i denne kategorien. Dersom alle disse rommene er opptatt kan det likevel være rom ledig på hotellet i andre prisgrupper. Medlemmer oppfordres til å bestille bonusovernatting god tid i forveien.

3. "Be my Guest"-gavekort har maksimalt 12 måneders gyldighet. Gyldigheten er begrenset til bonuspoengene sin gyldighetsdato. Gavekortet kan ikke forlenges eller føres tilbake som bonuspoeng på bonuspoengkontoen.

4. For bestilling av bonusopphold gjelder følgende satser:

10 000 bonuspoeng gir:

 • En overnatting i weekend (fre-lør, lør-søn, søn-man, dag før helligdag og helligdag) for 2 personer på våre Comfort Hotel, Quality Hotel, Clarion Hotel, Clarion Collection, Nordic C Hotel og Nordic Light Hotel.

eller

 • Restaurantbesøk på Nordic Choice-hotellene til en verdi av NOK/SEK/DKK 300. Medlemmet oppfordres å si fra om dette i resepsjonen på forhånd. Det gis ikke vekslepenger på bonusuttak i restaurant.

eller

 • Man kan donere sine bonuspoeng til ulike veldedige formal (minimum 10 000 poeng pr. donasjon).

eller

En overnatting for 2 personer i midtuke (søn - fre) på Quality Resort, Selma Spa+ eller Stenungsbaden Yacht Club

20 000 bonuspoeng gir:

 • En overnatting for 2 personer i midtuke(man-fre) på Comfort Hotel, Quality Hotel, Clarion Hotel, Clarion Collection, Nordic C Hotel og Nordic Light Hotel.

eller

 • En overnatting for 2 personer i weekend (fre-lør eller lør-søn, dag før helligdag og helligdag) på Quality Resort, Selma Spa, Stenungsbaden Yacht Club eller Yasuragi Hasseludden.

eller

 • En overnatting for 2 personer på Farris Bad eller Copperhill Mountain Lodge.

Fra 20 000 bonuspoeng eller mer gir:

 • En overnatting på utvalgte Choice-hoteller i Europa. Oversikt over hvilke hoteller dette gjelder, vil til enhver tid være publisert på Nordic Choice Club sine websider.

eller

 • Leiebil fra 25 000 bonuspoeng og oppover
 • En overnatting for 2 personer på The Thief fra 30 000 bonuspoeng

5. Kvalifisering til ulike medlemsnivåer

1. Nordic Choice Club har fire medlemsnivåer: BLUE, SILVER, GOLD og PLATINUM. Medlemsnivået bestemmes av hvor mange kvalifiserende netter det enkelte medlemmet bor i løpet av sin 12 måneders medlemsperiode på Nordic Choice hoteller i Norden og Baltikum.

2. En kvalifiserende natt er lik én overnatting på rompris. Rabatterte spesialpriser (som for eksempel, men ikke begrenset til, bussgrupper, crewpriser o.l.) tilsvarer 0,5 kvalifiserende natt på våre hoteller i Norden og Baltikum.

3. Det beregnes ikke kvalifiserende netter for overnatting som betales med bonuspoeng eller for «complimentary» rom.

4. Kvalifisering til et høyere medlemsnivå skjer etter følgende bestemmelser:

 1. Fra og med 10 kvalifiserende netter i én medlemsperiode gir SILVER
 2. Fra og med 35 kvalifiserende netter i én medlemsperiode gir GOLD
 3. Fra og med 60 kvalifiserende netter i én medlemsperiode gir PLATINUM 

I medlemsperioden har et medlem mulighet til å kvalifisere seg til SILVER, GOLD eller PLATINUM, for BLUE gjelder ingen kvalifikasjonsbestemmelser. Kommer medlemmet opp på et høyere medlemsnivå, beholder medlemmet dette nivået i hele den neste medlemsperioden (nye 12 måneder). Summen av kvalifiserende netter nullstilles når en medlemsperiode er slutt. Dette berører ikke opptjente bonuspoengene for uttak.

6. Medlemsfordeler

1. Til de enkelte medlemsnivåer: BLUE, SILVER, GOLD og PLATINUM, er det tilordnet ulike medlemsfordeler, bygget opp på en slik måte at desto høyere nivå desto flere fordeler vil det enkelte medlem kunne benytte.

2. Medlemsfordeler tilordnet det enkelte kortnivå gjelder slik disse til enhver tid fremgår i disse medlemsvilkår.

3. På SILVER eller GOLD nivå vil medlemmet kunne velge 2 (SILVER) eller 3 (GOLD) individuelle fordeler. De valgte fordeler vil ikke få virkning før ved neste hotellbesøk og senest opptil 48 timer etter at medlemmet har lagret sine valg på sin personlige medlemsprofil på Nordic Choice Clubs hjemmeside. Medlemmer på SILVER eller GOLD nivå vil også ha muligheten til å velge bort de individuelle fordeler mot en prosentvis økning i bonuspoeng opptjening til de til enhver tid gjeldende prosentsatser, se nedenfor.

4. Følgende medlemsfordeler gjelder ikke på Comfort Hotel Xpress: gratis avis, oppgradering til neste romkategori, garantert romsoppgradering, gratis bluse- eller skjortevask, romsoppgradering ved bonusuttak og gratis mineralvann fra minibaren.

Fordeler tilknyttet BLUE:

1. Gratis avis ved opphold ved Nordic Choice hoteller i Norden og Baltikum.

2. Opptjening av bonuspoeng i tråd med herværende vilkår.

3. Ved overnatting på Clarion Hotel, Quality Hotel ,Quality Resort og våre frittstående hoteller, kan medlemmet få bonuspoeng hvis man spiser i hotellets restaurant i Norge og Danmark, jf. ovennevnte vilkår tilknyttet dette.

4. Ved opphold på Clarion Hotel, Quality Hotel, Quality Resort og Nordic Hotels & Resorts i Sverige gis medlemmet med medlemsnivå BLUE en restaurantkupong til en verdi av SEK 35 som kan innløses i mat eller drikke i hotellets restaurant (gjelder ikke brennevin eller sigaretter). Restaurantkupongene er personlige og datomerkede og gjelder kun de angitte datoene, og kan ikke akkumuleres. Kupongene kan ikke innløses i kontanter, og det gis ikke vekslepenger.

 

Fordeler tilknyttet SILVER:

1. Alle fordeler tilknyttet BLUE gjelder. 

2. 5 % rabatt på beste tilgjengelige pris. Dette kan ikke kombineres med andre rabatter eller med prepaid-booking. For å få denne rabatten må medlemmet booke som innlogget via www.choice.no, gjennom kundeservice, eller direkte gjennom hotellene.

 
3. Bo 2 til prisen for 1, søndag til fredag, til 5 % rabatt på beste tilgjengelige pris (gjelder ikke ved avtalepris og kan ikke kombineres med andre rabatter). To personer i dobbeltrom til prisen av et enkeltrom.
 
4. Forlenget avbestillingsfrist frem til kl 21:00 på ankomstdagen uten kostnad. Romreservasjonen må dog alltid garanteres med kredittkort.

5. Ved opphold på Clarion Hotel, Quality Hotel, Quality Resort-hotell og våre frittstående hoteller i Sverige gis medlemmet en restaurantkupong til en verdi av SEK 75 pr dag som kan innløses i mat eller drikke i hotellets restaurant (gjelder ikke brennevin eller sigaretter). Restaurantkupongene er personlige og datomerkede og gjelder kun de angitte datoene, og kan ikke akkumuleres. Kupongene kan ikke innløses i kontanter, og det gis ikke vekslepenger.

6. Medlemmet gis prioritet ved venteliste. 

7. Medlemmet kan anskaffe Nordic Choice Club MasterCard til kun NOK 200 i årsavgift.

8. I tillegg kan medlemmet velge 2 av følgende individuelle fordeler: 

 • Oppgradering til neste romkategori, forutsatt at det er ledig kapasitet ved ankomst

 • 50 % rabatt på Pay-TV hver natt

 • Doble bonuspoeng ved hver 10. overnatting

 • Oppgradering av rom ved bonusuttak hvis det er ledig kapasitet ved ankomst

 • Gratis mineralvann fra minibar (1 flaske pr overnatting)

 • Sen utsjekk frem til kl 16.00 (etter avtale ved innsjekk)

 • Et medlem kan velge å bytte ut de individuelle fordeler mot å motta  10 % ekstra bonuspoeng pr. opphold. 

Fordeler tilknyttet GOLD:

1. Alle BLUE og standard SILVER fordeler gjelder, dog ikke individuelle SILVER fordeler.

2. Garantert rom (unntak gjelder i enkelte perioder) på destinasjonen hvis medlemmet bestiller senest 48 timer før ankomst via Nordic Choice Kundeservice og til full pris (City High). Avtalepris og andre rabatter gjelder ikke når du benytter deg av garantert rom. Ved bruk av denne fordel kan Nordic Choice Club ikke garantere romkategorien.

3. Mulighet til tidlig innsjekking dersom hotellet har tilgjengelige rom.
  
4. Ved opphold på Clarion Hotel, Quality Hotel, Quality Resort og våre frittstående hoteller i Sverige gis medlemmet en restaurantkupong til en verdi av SEK 125 som kan innløses i mat eller drikke i hotellets restaurant (gjelder ikke brennevin eller sigaretter). Restaurantkupongene er personlige og datomerkede og gjelder kun de angitte datoene, og kan ikke akkumuleres. Kupongene kan ikke innløses i kontanter, og det gis ikke vekslepenger.

5. Mulighet til å sjekke ut frem til kl. 18.00. Må avtales med resepsjonen ved ankomst.

6. Oppgradering av romkategori hvis det er ledig kapasitet ved ankomst (til hvilken romkategori vil bli bestemt ved ankomst).

7. Bo 2 til prisen for 1 på beste tilgjengelig pris alle dager til 5 % rabatt på beste tilgjengelige pris (gjelder ikke ved avtalepris og kan ikke kombineres med andre rabatter). To personer i dobbeltrom til prisen av et enkeltrom.

8. Nordic Choice Club MasterCard uten årsavgift.

9. I tillegg kan medlemmet velge 3 av følgende individuelle fordeler:

 • Gratis Pay-TV hver natt
 • Oppgradering av rom ved bonusuttak, hvis ledig ved ankomst.
 • Gratis mineralvann fra minibar (1 flaske pr overnatting)
 • Doble bonuspoeng hver 8. overnatting

Et medlem kan velge å bytte ut de individuelle fordeler mot å motta 20 % ekstra bonuspoeng pr. opphold. 

Fordeler tilknyttet PLATINUM:

1. Alle BLUE, SILVER og GOLD standardfordeler gjelder.

2. Alle GOLD individuelle fordeler gjelder, men muligheten for å velge 10 % eller 20 % ekstra bonuspoeng gjelder ikke for PLATINUM medlemmer. Medlem på kortnivå PLATINUM får imidlertid dobbel bonusopptjening for hver 8. overnatting (individuell GOLD fordel).

3. Garantert rom (unntak gjelder i enkelte perioder) på destinasjonen hvis du bestiller senest 24 timer før ankomst via Nordic Choice Kundeservice og til full pris (City High).  Avtalepris, andre rabatter og garantert oppgradering av romkategori gjelder ikke når du benytter deg av garantert rom. Ved bruk av denne fordel kan Nordic Choice Club ikke garantere romkategorien.

4. Gratis skjorte- og blusevask (1 pr. opphold) med innlevering før kl 18.00 (individuelt på hotellene).

5. Garantert oppgradering av romkategori (til hvilken romkategori vil bli bestemt ved ankomst).

6. Garantert sen utsjekking frem til kl 18.00. Må meldes fra til resepsjonen før ordinær utsjekkstid.

7. Har hotellet ledige standard dobbeltrom garanteres det at medlem med kortnivå Platinum kan benytte bonuspoeng når det passer medlemmet. Dette gjelder bare for medlemmets egen bestilling og kan ikke benyttes av andre. Gjelder ikke ved bruk av 24/48 timers garantien.

8. Gratis treningstilbud på alle våre Clarion Hotels, Clarion Collection, Quality Hotel, Quality Resort og Nordic Hotels & Resorts. Om hotellet ikke har egne treningsfasiliteter kan man få tilbud på øvrige lokale treningssentra e.l.

7. Nordic Choice Club Mastercard

1. For Nordic Choice Club MasterCard gjelder egne regler og vilkår. Disse vilkårene sendes sammen med medlemmets første Nordic Choice Club MasterCard, og oppdaterte vilkår vil til enhver tid publiseres på Nordic Choice Clubs nettsider.

8. Tvister og lovvalg

1. Ved eventuell tvister vedrørende herværende medlemsvilkår gjelder norsk rett.

 Eventuelle tvister skal avgjøres av norske domstoler, og Oslo tingrett vedtas som særskilt avtalt verneting.

2.320.101.000 28

Bookingkode

Har du en bookingkode? Legg den til her for å se tilgjengelighet. Vil du booke med bonuspoeng eller bedriftsavtale, logg inn på Min side.

Lagre
Bookingkode må oppgis

Begrensinger

rom Ta vekk rom

Legg til rom

Bookingkoden er lagt til

Bookingkoden er lagt til.

OK