Dette nettstedet er designet for nyere og mer moderne nettlesere. For best mulig opplevelse, oppgrader nettleseren din til siste versjon.

Samfunnsansvar hos Nordic Choice Hotels

Dyrevelferd og miljø

Nordic Choice har med innspill fra WWF i Norge utarbeidet en egen rødliste over kjøtt- og fiskeprodukter laget på måter som medfører grov dyremishandling, bidrar til at arter utryddes eller skader miljøet.

Dette  ønsker vi ikke å tilby våre gjester. Listen oppdateres årlig.

ARTSMANGFOLD

  • Bare mellom 1970 og 2000 ble artsmangfoldet i verden redusert med hele 40 %.
  • I havet har 90 % av storfisken forsvunnet på noen få tiår.• Nye arter står stadig i fare for å bli utryddet – både i Norden og i verden for øvrig. 

I Norge skal vi ikke servere……

  • Blå- og gulfinnet tunfisk, norsk kysttorsk, nordsjøtorsk, uer, ål, sverdfisk, hai eller rokker, fordi artene er utrydningstruede på grunn av overfiske og annen negativ påvirkning.

I Sverige skal vi ikke servere…

  • Svensk havskatt, svensk hälleflundra, svensk kolja, kungsfisk, tonfisk, torsk fra Nordsjøen, Skagerak, Kattegat, kysttorsk, ål og hai, fordi artene er utrydningstruede på grunn av overfiske og annen negativ påvirkning.

Dyremishandling

Vi serverer ikke foie gras (gåselever) fordi…

  • Dyrene blir tvangsforet slik at leveren blir unaturlig stor og fettrik. Gjess og ender som ales opp til gåseleverproduksjon bor i trange bur og blir tvangsforet med trakt for at de skal utvikle en unaturlig stor og fettrik lever. 

Vi serverer ikke kjøtt fra storferasen belgisk blå fordi…

  • Manipulering av arveanlegg har påført rasen medfødte helseproblemer. Isteden serverer vi storfekjøtt fra raser der dyrevelferden ivaretas i avlsprosessen.

Vi serverer ikke gjøkalv fordi…

  • Dyrenes velferd ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i produksjonen. Isteden serverer vi ordinært kalvekjøtt, fra dyr som får balansert fôr og får bevege seg fritt. 

Scampi

Vi skal ikke servere scampi fordi…

  • Både oppdrett og villfangst forårsaker alvorlige miljøproblemer. Isteden for scampi kan vi servere grønnlandsreker.

På verdensbasis spises om lag 5 millioner tonn årlig. En tredjedel kommer fra oppdrettsanlegg, resten lever vilt i havet. Viltfangede scampi fiskes med trål som blant annet skader koraller. I tillegg er bifangsten stor. Oppdrett av scampi regnes av mange miljøvernere som en av de største truslene mot mangroveskoger og sårbare kystmiljøer. Mangroveskog er en svært viktig del av økosystemet, bevarer fiskeressurser og binder CO2. I tillegg bruker oppdrettsnæringen mye kunstig gjødsel og sprøytemidler i produksjonen, som skader miljøet i området rundt farmene. 

Palmeolje

Vi vil unngå matvarer som inneholder palmeolje fordi…

  • Produksjonen er en viktig årsak til avskoging. 

Hvert år raseres store regnskogsområder for å gjøre plass til stadig nye palmeoljeplantasjer. Indonesia og Malaysia står for om lag 85 prosent av palmeoljeproduksjonen. Palmeolje er hovedårsaken til avskoging i begge land. Regnskoghogst er ett av vår tids største klimaproblem. Med skogen utryddes også 50 000 dyre- og plantearter hvert år. Av Indonesias 400 landlevende pattedyr, er 140 utryddingstruet. 

  • Helsemyndighetene anbefaler å begrense inntaket av mettet fett.

Svenske Livsmedelsverket anbefaler å begrense inntaket av mettet fett som palmeolje. Verdens helseorganisasjon, WHO, har i en studie gjennomført ved Stanford University, funnet at inntak av palmeolje øker risikoen for hjertesykdommer.

Nordic Choice skal jobbe for at all mat som serveres på våre hoteller skal være palmeoljefri innen utgangen av 2014.  Der dette ikke er mulig, vil vi jobbe for å erstatte konvensjonell palmeolje med RSPO-sertifisert plameolje. Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO), ble siftet i 2004 og arbeider med globale regler som oppmuntrer myndigheter, organisasjoner og selskap til en mer bærekraftig produksjon. 

Meld deg på nyhetsbrev – få opptil 25 % rabatt!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta velkomsttilbud på opptil 25 % rabatt

Nei takk!

Vennligst prøv igjen

Meld deg på nyhetsbrev – få opptil 25 % rabatt!
Takk for at du meldte deg på!

Du vil snart motta en email med gode tilbud

2.564.407.002 26
Bookingkode

Har du en bookingkode? Legg den til her for å se tilgjengelighet. Vil du booke med bedriftsavtale, bonuspoeng eller se medlemspriser? Logg inn

Lagre

Bookingkode må oppgis

Begrensninger

rom Ta vekk rom

Legg til rom
Bookingkoden er lagt til

Bookingkoden er lagt til.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.