PrisgarantiMedlemsrabatt 5-15%
Hotell & destinasjonerMøter & konferanser

Nordic Choice Club - de enkle poengene

Få en rekke fordeler med Nordic Choice Club Mastercard

Med Nordic Choice Club Mastercard får du ekstra bonuspoeng, kvalifiserende netter og mye mer!

Logg inn på ditt Nordic Choice Club Mastercard

Her logger du deg inn for å få oversikt over din saldo, øke din bruks- og kredittramme, samt administrere Mastercard SecureCode. Logg inn med SMS eller BankId.

Vennegjeng sitter på kafé og hygger seg

En gratis bonusnatt allerede etter første kjøpet!

Du får 10 000 bonuspoeng i velkomstgave når du bruker ditt Nordic Choice Club Mastercard første gangen!

Mer informasjon

Fordeler med Nordic Choice Club MastercardFordeler med Nordic Choice Club Mastercard

En gratis bonusnatt allerede etter første kjøp!

Du får 10 000 velkomstpoeng når du gjør ditt første kjøp innen 30 dager etter mottakelse av kort – uansett beløp du handler for! Dette betyr at du allerede da har tjent nok bonuspoeng for en bonusnatt på et av våre hotell. Gjelder kun nye kunder som ikke har hatt Nordic Choice Club Mastercard de siste to årene.

Kortere vei til ditt neste medlemsnivå!
 • Når du søker og får godkjent et Nordic Choice Club Mastercard blir du automatisk SILVER-medlem i Nordic Choice Club.
 • For hver måned du gjør et kjøp kommer du 2 netter nærmere ditt neste nivå, noe som betyr at veien til GOLD og PLATINUM blir 2 netter kortere hver måned.
Bonuspoeng på alle kjøp
 • 30 bonuspoeng per 100 kr du bruker hos Nordic Choice Hotels

 • 20 bonuspoeng per 100 kr i utenlandsk valuta

 • 10 bonuspoeng per 100 kr på alle øvrige kjøp i norske kroner

 • 20 bonuspoeng per 100 kr når du booker på choice.no eller i vår app

 • Gjelder ikke kontantuttak eller pengeoverføring mellom privatpersoner (f.eks. Vipps)

Med Nordic Choice Club Mastercard får du også
 • Gunstig reiseforsikring med avbestillingsforsikring
 • Inntil 50 dagers rentefri kreditt
 • Lavere årsavgift for høyere medlemsnivåer: Silver 595,-, Gold 495,-, Platinum 295,-
 • Bonus- og kredittkort i ett og samme kort
 • Mer enn 29 millioner kjøpsteder i verden
 • Mulighet til å velge egen PIN-kode

Effektiv rente ved kreditt på 15 000 kroner / 12 mnd fra 27,78 % til 32,98 % (32,98 % ved årsavgift 595,-). Totalpris fra kr 16 984 til 17 284.

Full utnyttelse av en økonomisk fordel forutsetter at utestående kreditt betales ved forfall, slik at det ikke påløper renter.

ForsikringForsikring

Du reiser vel ikke uten reiseforsikring? Det blir fort tungvint hvis du mister bagasjen eller om flyet er forsinket. Når du betaler med Nordic Choice Club Mastercard får du automatisk en ekstra reiseforsikring.

Reiseforsikringen er gyldig hvis du har betalt minimum 50% av reisens kostnader med kortet. Forsikringen omfatter også reiseulykke- og avbestillingsforsikring. Det betyr at du kan få erstatning dersom flyet er forsinket, om bagasjen har kommet på avveie eller blitt stjålet – eller ved akutt sykdom.

Forsikringen gjelder for deg som er kortinnehaver, men også for din ektefelle/partner og barn under 23 år som bor hjemme, enten de reiser med deg eller på egen hånd. Alternativt gjelder forsikringen for inntil 3 medreisende.

Vilkår, forsikringsbevis og meld skade.

Ved akutte skader:

Tryg Alarm: +47 21896675

Har du spørsmål om forsikringen:

Tryg Forsikring: +47 55172000.


Øke kredittrammenØke kredittrammen

Frihet med økt kredrittramme!

Ved å øke kredittrammen får du større fleksibilitet i hverdagen og bedre mulighet til å styre økonomien din.

En økt kredittramme koster ingenting ekstra, bare om du benytter deg av tjenesten delbetaling. Du kan betale regningene dine når det passer lommeboken din best, og balansere budsjettet ved å dele opp betalingene over tid. Logg bare inn på Mitt Nordic Choice Club Mastercard. Her finner du den informasjonen du trenger om hvordan du får høyere kredittramme og dermed større frihet.

Hvilken valutaHvilken valuta

Er det lurt å betale i lokal valuta eller i norske kroner i utlandet?

Når du er utenlands anbefaler vi deg å betale i lokal valuta, fordi butikkens valutakurs ofte er høyere enn den kursen vi går etter. Med et Nordic Choice Club Mastercard er du dessuten dekket av en god reiseforsikring når du betaler minst 50% av reisen med kortet. I reiseforsikringen inngår også en avbestillingsforsikring.

20 bonuspoeng for hver hundre kroner ved kjøp i utlandet

Nordic Choice Club Mastercard kan brukes i hele verden og ettersom kortet er utstyrt med chip som øker sikkerheten når du handler. I tillegg får du 20 bonuspoeng for hver hundre kroner du handler for!

Prisliste Prisliste

Ønsker du å se prisinformasjon for Nordic Choice Club Mastercard?

Prisliste pr. 1. september 2018.

Rente ved delbetalingRente ved delbetaling

Effektiv rente ved kreditt på 15 000 kroner / 12 mnd fra 27,78 % til 32,98 % (32,98 % ved årsavgift 595,-). Totalpris fra kr 16 984 til 17 284.

Full utnyttelse av en økonomisk fordel forutsetter at utestående kreditt betales ved forfall, slik at det ikke påløper renter.

Les mer om priser og vilkår her.

KontaktKontakt

Telefon: +47 21 01 51 51

E-post: mastercard@sebkort.no

Åpningstider:

Hverdager kl. 08-16

Sperre ditt kredittkort: 24 timer i døgnet: +47 21 01 50 40

Sperre og bestille nytt kortSperre og bestille nytt kort

Trenger du å sperre eller bestille nytt Nordic Choice Club Mastercard?

Gå inn på Mitt Nordic Choice Club Mastercard eller kontakt SEB-kort på tlf +47 21 01 50 40. Tjenesten er døgnåpen.

Behandling av personopplysningerBehandling av personopplysninger

SEB Kort behandler konto- og personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven, reglene for taushetsplikt for finansinstitusjoner og etter særlige regler fastsatt av de internasjonale betalingsnettverkene.

For å oppfylle kravene som følger av disse reglene og fordi vi ønsker å beskytte deg som kunde mot uberettiget innsyn, er det satt i verk en rekke ulike sikkerhetstiltak for at uvedkommende ikke skal få tilgang til opplysninger om deg som kunde. I tillegg vil opplysninger om deg og ditt kundeengasjement, kun bli behandlet av de av våre ansatte som har et tjenestelig behov for tilgang til de registrerte opplysningene.

Etter Personopplysningsloven § 18 har du som kunde rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi som selskap har lagret om deg. Etter bestemmelsen kan du også be om opplysninger om antall elektroniske oppslag og tidspunkt for oppslag som ansatte hos SEB Kort har foretatt på din konto de siste 3 måneder.

Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, eller hvor mange elektroniske oppslag som er foretatt, kan du få opplysninger om det ved å sende en skriftlig anmodning om det til SEB Kort.

På eget initiativ vil selskapet jevnlig kontrollere at ansatte, databehandlere og andre som utfører oppgaver på vegne av selskapet, er autorisert for tilgang til de registrerte opplysningene. Hvis du som kunde, på bakgrunn av de utleverte opplysningene, mener at det er grunn til å tro at personer uten tjenestelig behov har hatt tilgang til dine registrerte opplysninger, kan du anmode selskapet om å foreta en intern undersøkelse for å få bekreftet eller avkreftet mistanken. En slik anmodning må være skriftlig og begrunnet. Den interne undersøkelsen vil bli foretatt av selskapets Compliance Officer, og eventuelle avvik vil bli rapportert til Datatilsynet.


Hvis du som kunde mener det foreligger et særlig behov for at kun et begrenset antall ansatte skal ha tilgang til og innsyn i dine personopplysninger, kan du sende inn en søknad om at det skal etableres særlige tilgangsbegrensninger til dine konto- og personopplysninger. En intern gruppe vil da vurdere om det er grunnlag for å etablere tilgangsbegrensninger til dine opplysninger. Det gjøres oppmerksom på at kriteriene for at det skal etableres slike begrensninger er strenge. En ulempe ved tilgangsbegrensning til konto- og personopplysninger, er at man til tider vil kunne oppleve redusert tilgjengelighet og lengre svartider ved henvendelser til oss.


Behandling av konto- og personopplysninger, herunder utlevering, er nødvendig for at du som kunde skal kunne benytte ditt kort og for at SEB Kort skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter kortavtalen. Slik utlevering vil bare finne sted der det foreligger rettslig grunnlag for slik utlevering, jfr. Personopplysningsloven § 8. I tillegg vil selskapet forsikre seg om at mottaker av opplysningene, behandler disse på betryggende måte.


Konto- og personopplysninger skal som utgangspunkt slettes når det ikke lenger er nødvendig å lagre disse opplysningene. SEB Kort vil likevel lagre slike opplysninger i samsvar med Personopplysningsloven, Bokføringsloven og Hvitvaskingsloven.

Ha kontroll i mobilenHa kontroll i mobilen

Med Spendwise-appen får du hjelp med alt som gjelder ditt Nordic Choice Club Mastercard. Nå får du enkelt oversikt over poeng, kjøp, fakturaer, saldo – og mye mer!

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.