Dette nettstedet er designet for nyere og mer moderne nettlesere. For best mulig opplevelse, oppgrader nettleseren din til siste versjon.

Nordic Choice Club

Betalingsforsikring

Man kan ikke ta høyde for alt. Men om det skjer noe uforutsett, er det godt å kunne slippe å bekymre seg for sin egen økonomi. Derfor tilbyr vi deg Betalingsforsikring.

Avhengig av skadetilfelle, dekker forsikringen 5 % av utestående balanse i 30, 60 eller 90 dager, eventuelt også innfrielse av utestående saldo. Forsikringen trer i kraft ved følgende hendelser:

  • Frivillig arbeidsledighet
  • Midlertidig arbeidsufør
  • Sykehusopphold (Kun      selvstendig næringsdrivende)
  • Dekningsberettiget kritisk      sykdom
  • Dødsfall

Det er deg som hovedkortkortinnehaver som kan tegne forsikringen og få den ekstra tryggheten (familiekort er ikke dekket). Du må være fylt 18 år, men ikke fylt 63 år, i heltidsarbeid (mer enn 17 t i uken) eller selvstendig næringsdrivende, frisk og fullt arbeidsfør, og ikke være kjent med forestående sykehusinnleggelse, arbeidsledighet eller permittering.
Betalingsforsikring koster 0,85 % av din utestående saldo pr. måned. Det vil si 8,50 kr. per 1.000 kr. du har brukt på kortet. Premien blir belastet din månedlige faktura.

Søknadsskjema for Nordic Choice Club MasterCard Betalingsforsikring [PDF] >>

Vilkår for Betalingsforsikringen [PDF] >>

Angrerettskjema [PDF] >>

Skademeldingsskjema [PDF] >>

Kontaktskjema til Codan >>

Hva koster Betalingsforsikring?
Prisen for Betalingsforsikring er 0,85 % av den utestående saldoen på din månedlige faktura. Beløpet
fastsettes hver måned og betales via fakturaen. Det er kun du som hovedkortinnehaver, som er
forsikret mot ufrivillig arbeidsledighet, sykdom og død.

Hvor ofte skal jeg betale forsikringspremien?
Forsikringspremien skal betales en gang i måneden sammen med den månedlige fakturaen fra Nordic
Choice Club MasterCard®. Forsikringspremien er ikke fradragsberettiget.


Er det en selvrisikoperiode?
Ja, det er det. Hvis du blir arbeidsledig eller syk, dekker forsikringen første gang når du har vært
arbeidsledig/syk i mer enn 30 sammenhengende dager.


Hvem kan få dekning mot ufrivillig arbeidsledighet?
Det er kun lønnsmottakere, som kan få dekning ved ufrivillig arbeidsledighet. Selvstendig
næringsdrivende kan godt tegne forsikringen, men har da en dekning ved sykehusinnleggelse,
istedenfor arbeidsledighet. Dekning for arbeidsuførhet (sykemelding), kritisk sykdom og tap av liv
gjelder for alle.


Må jeg være bosatt i Norge for å få Betalingsforsikring?
Du må ha din faste arbeidsplass i Norge, Sverige eller Danmark for å være dekket av
betalingsforsikringen. Hvis du blir arbeidsledig, er det et krav at du bor i Norge, er registrert hos NAV
og er til disposisjon for arbeidsmarkedet, for at dekningen skal gjelde.


Når kan man ha kjennskap til sykdom ved tegning av Betalingsforsikring?
Hvis du lider av en sykdom/har fått en skade på det tidspunktet hvor du tegner Betalingsforsikring, vil
arbeidsuførhet ikke bli dekket av forsikringen. Hvis sykdommen er konstatert på tegningstidspunket og
man senere dør av sykdommen, kommer erstatningen heller ikke til utbetaling.


Kan jeg få Betalingsforsikring, hvis jeg er ansatt som vikar?
Nei, det kan du dessverre ikke. Som vikar har man akseptert å være ansatt i en begrenset periode, og
da løper risikoen for å stå uten jobb.


Har jeg angrerett på forsikringstegningen?
Ja, du har 30 dagers angrefrist fra det tidspunktet du mottar polisen. Det er bare å ringe til vår
kundeservice for Nordic Choice Club MasterCard®, så annullerer vi forsikringen, og tilbakebetaler
eventuelt betalt premie.

 

2.480.262.000 26
Bookingkode

Har du en bookingkode? Legg den til her for å se tilgjengelighet. Vil du booke med bedriftsavtale, bonuspoeng eller se medlemspriser? Logg inn

Lagre

Bookingkode må oppgis

Begrensinger

rom Ta vekk rom

Legg til rom
Bookingkoden er lagt til

Bookingkoden er lagt til.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.