Go to main content
Skjul

Dette nettstedet er designet for nyere og mer moderne nettlesere. For best mulig opplevelse, oppgrader nettleseren din til siste versjon.

Oppgrader til neste versjon Ikke vis denne meldingen igjen

Nordic Choice Club

7. Nordic Choice Club MasterCard

Disse medlemsvilkårene gjelder for alle medlemmer fra og med 15. mars 2012, og erstatter fra samme tidspunkt alle tidligere gjeldende vilkår. Nordic Choice Hotels forbeholder seg, i henhold til bestemmelsene nedenfor, retten til å endre medlemsvilkårene.

7. Nordic Choice Club MasterCard

1. For Nordic Choice Club MasterCard gjelder egne regler og vilkår. Disse vilkårene sendes sammen med medlemmets første Nordic Choice Club MasterCard, og oppdaterte vilkår vil til enhver tid publiseres på Nordic Choice Clubs nettsider.

8. Tvister og lovvalg

1. Ved eventuell tvister vedrørende herværende medlemsvilkår gjelder norsk rett.

 Eventuelle tvister skal avgjøres av norske domstoler, og Oslo tingrett vedtas som særskilt avtalt verneting. 

1.913.149.030 26