Dette nettstedet er designet for nyere og mer moderne nettlesere. For best mulig opplevelse, oppgrader nettleseren din til siste versjon.

Nordic Choice Club

1. Medlemskap / Generelle vilkår

1.1. Nordic Choice Club (NCC) tilbys av Nordic Choice Commercial Services AS (NCCS), org. nr. 968 819 372. Medlemskapsvilkårene utgjør en avtale mellom medlemmet og NCCS.

1.2. Medlemskapet i Nordic Choice Club er personlig og kun tilgjengelig for personer over 18 år. Medlemskapet med sine fordeler, kan ikke benyttes av andre enn det enkelte medlem. 

1.3. Medlemskapet bekreftes via sms og/eller e-post. Hvert medlem får et unikt medlemsnummer. Dette er synlig i innlogget tilstand på vår hjemmeside eller i vår app.

1.4. Medlemmet er selv ansvarlig for å oppgi medlemsnummer på hotellene og hos partnere for å få bonus registrert og fordeler tildelt.

1.5. Ved misbruk av medlemskapet, bonuspoeng eller fordeler forbeholder Nordic Choice Club seg retten til å ekskludere medlemmet fra bonusprogrammet og si opp medlemskapet. Slikt misbruk kan, men ikke begrenset til, bestå av sjenerende eller respektløs adferd overfor hoteller, ansatte eller partnere, kriminelle handlinger eller handlinger som er allment oppfattet som umoralske eller uetiske eller i strid med disse medlemsvilkår.

1.6. Medlemmet har selv ansvar for å forhåndsinformere sin arbeidsgiver og få dennes eventuelt påkrevde samtykke når medlemmet forventer å tjene poeng i Nordic Choice Club basert på overnattinger som betales av medlemmets arbeidsgiver. Nordic Choice Club kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig hvis medlemmet ikke informerer og/eller ikke får arbeidsgivers samtykke på forhånd. Nordic Choice Club anbefaler på generelt grunnlag medlemmet om å få arbeidsgivers samtykke for bruk av poeng.

1.7. Dersom bonuspoeng som er opptjent i forbindelse med arbeid blir benyttet av medlemmet privat, kan bruken i visse jurisdiksjoner, som f.eks. i Sverige, Norge, Finland og Danmark, ha skattemessige konsekvenser. Medlemmet har selv plikt til å informere arbeidsgiver og/eller relevante myndigheter om dette og betale alle gjeldende skatter og avgifter som følger av bruken. Nordic Choice Club fraskriver seg ethvert ansvar for skatter eller skatteplikter som påhviler medlemmet i denne forbindelse.1.8. Nordic Choice Hotels forbeholder seg retten til å avvikle Nordic Choice Club med seks måneders varsel til medlemmene. Slikt eventuelt varsel vil bli gitt pr. e-post eller ved oppslag på Nordic Choice Clubs hjemmeside. 

1.8 NCCS forbeholder seg retten til å avvikle Nordic Choice Club med seks måneders varsel til medlemmene. Slikt eventuelt varsel vil bli gitt pr. e-post eller ved oppslag på Nordic Choice Clubs hjemmeside. 

1.9. I tilfelle av at Nordic Choice Club må avvikles grunnet forhold ved et lands lovgivning, en rettsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av et lands myndigheter, er NCCS ikke ansvarlige for det tap en slik avvikling eventuelt måtte innebære for det enkelte medlem. Nordic Choice Club vil, i den grad det er mulig, forsøke å gi det enkelte medlem en snarlig melding dersom forhold som er behandlet under dette punkt skulle inntreffe. Punkt 1.8 ovenfor gjelder ikke ved avvikling ifølge denne bestemmelsen.

1.10. Et medlem kan når som helst si opp sitt medlemskap i Nordic Choice Club. Oppsigelse skjer ved skriftlig henvendelse til Nordic Choice Club:

E-post: booking@choice.no
Brev: Nordic Choice Hotels Kundeservice
           Postboks 2454 Solli
           NO-0201 Oslo

Oppsigelsen får virkning umiddelbart fra den dato Nordic Choice Club mottar oppsigelsen.

1. 11. En oppsigelse av medlemskapet, uansett årsak, innebærer at medlemmet ikke lenger kan benytte opptjente bonuspoeng, jf. kravet om aktivt medlemskap ved bruk av bonuspoeng, se avsnitt 4.1.

1.12. Nordic Choice Club står fritt til ensidig å endre medlemsvilkårene uten ytterligere varsel til det enkelte medlem. Slike endringer får, med mindre noe annet fremgår, virkning 14 dager etter at Nordic Choice Club har annonsert endringer i vilkårene på. Medlemmet er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert med hensyn til eventuelle endringer av vilkårene.

1.13. Nordic Choice Club vil, i de tilfeller endringer i medlemsvilkårene etter gjeldende lovgivning krever medlemmets samtykke eller aksept, be medlemmene samtykke eller akseptere. For de medlemmer som ikke ønsker å samtykke til, eller akseptere nye vilkår, forbeholder Nordic Choice Club seg adgangen til å avslutte medlemskapet. Medlemmet står fritt til å si opp avtalen om medlemskap i Nordic Choice Club for det tilfellet at medlemmet ikke ønsker å være bundet av endrede vilkår.

 

2.564.376.003 22
Bookingkode

Har du en bookingkode? Legg den til her for å se tilgjengelighet. Vil du booke med bedriftsavtale, bonuspoeng eller se medlemspriser? Logg inn

Lagre

Bookingkode må oppgis

Begrensinger

rom Ta vekk rom

Legg til rom
Bookingkoden er lagt til

Bookingkoden er lagt til.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.