Gå til innhold
Nordic Choice Club - de enkle poengene

Fullstendige medlemsvilkår

1. Medlemskap / Generelle vilkår

1.1. Disse medlemsvilkår gjelder for alle medlemmer fra og med 1. aug 2020 og erstatter fra samme tidspunkt alle tidligere gjeldende vilkår.

1.2. Nordic Choice Club (NCC) tilbys av Nordic Choice Commercial Services AS (NCCS), org. nr. 968 819 372. Medlemskapsvilkårene utgjør en avtale mellom medlemmet og NCCS.

1.3. Medlemskapet i Nordic Choice Club er personlig og kun tilgjengelig for personer over 18 år. Medlemskapet med sine fordeler, kan ikke benyttes av andre enn det enkelte medlem.

1.4. Medlemskapet bekreftes via sms og/eller e-post. Hvert medlem får et unikt medlemsnummer. Dette er synlig i innlogget tilstand på vår hjemmeside eller i vår app.

1.5. Medlemmet er selv ansvarlig for å oppgi medlemsnummer på hotellene og hos partnere for å få bonus registrert og fordeler tildelt.

1.6. Ved misbruk av medlemskapet, bonuspoeng eller fordeler forbeholder Nordic Choice Club seg retten til å ekskludere medlemmet fra bonusprogrammet og si opp medlemskapet. Slikt misbruk kan, men ikke begrenset til, bestå av sjenerende eller respektløs adferd overfor hoteller, ansatte eller partnere, kriminelle handlinger eller handlinger som er allment oppfattet som umoralske eller uetiske eller i strid med disse medlemsvilkår.

1.7. Medlemmet har selv ansvar for å forhåndsinformere sin arbeidsgiver og få dennes eventuelt påkrevde samtykke når medlemmet forventer å tjene poeng i Nordic Choice Club basert på overnattinger som betales av medlemmets arbeidsgiver. Nordic Choice Club kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig hvis medlemmet ikke informerer og/eller ikke får arbeidsgivers samtykke på forhånd. Nordic Choice Club anbefaler på generelt grunnlag medlemmet om å få arbeidsgivers samtykke for bruk av poeng.

1.8. Dersom bonuspoeng som er opptjent i forbindelse med arbeid blir benyttet av medlemmet privat, kan bruken i visse jurisdiksjoner, som f.eks. i Sverige, Norge, Finland og Danmark, ha skattemessige konsekvenser. Medlemmet har selv plikt til å informere arbeidsgiver og/eller relevante myndigheter om dette og betale alle gjeldende skatter og avgifter som følger av bruken. Nordic Choice Club fraskriver seg ethvert ansvar for skatter eller skatteplikter som påhviler medlemmet i denne forbindelse.1.8. Nordic Choice Hotels forbeholder seg retten til å avvikle Nordic Choice Club med seks måneders varsel til medlemmene. Slikt eventuelt varsel vil bli gitt pr. e-post eller ved oppslag på Nordic Choice Clubs hjemmeside.

1.9. NCCS forbeholder seg retten til å avvikle Nordic Choice Club med seks måneders varsel til medlemmene. Slikt eventuelt varsel vil bli gitt pr. e-post eller ved oppslag på Nordic Choice Clubs hjemmeside.

1.10. I tilfelle av at Nordic Choice Club må avvikles grunnet forhold ved et lands lovgivning, en rettsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av et lands myndigheter, er NCCS ikke ansvarlige for det tap en slik avvikling eventuelt måtte innebære for det enkelte medlem. Nordic Choice Club vil, i den grad det er mulig, forsøke å gi det enkelte medlem en snarlig melding dersom forhold som er behandlet under dette punkt skulle inntreffe. Punkt 1.8 ovenfor gjelder ikke ved avvikling ifølge denne bestemmelsen.

1.11. Et medlem kan når som helst si opp sitt medlemskap i Nordic Choice Club. Oppsigelse skjer ved skriftlig henvendelse til Nordic Choice Club:

E-post: booking@choice.no Brev: Nordic Choice Hotels Kundeservice Postboks 2454 Solli NO-0201 Oslo

Oppsigelsen får virkning umiddelbart fra den dato Nordic Choice Club mottar oppsigelsen.

1.12. En oppsigelse av medlemskapet, uansett årsak, innebærer at medlemmet ikke lenger kan benytte opptjente bonuspoeng, jf. kravet om aktivt medlemskap ved bruk av bonuspoeng, se avsnitt 4.1.

1.13. Nordic Choice Club står fritt til ensidig å endre medlemsvilkårene uten ytterligere varsel til det enkelte medlem. Slike endringer får, med mindre noe annet fremgår, virkning 14 dager etter at Nordic Choice Club har annonsert endringer i vilkårene på. Medlemmet er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert med hensyn til eventuelle endringer av vilkårene.

1.14. Nordic Choice Club vil, i de tilfeller endringer i medlemsvilkårene etter gjeldende lovgivning krever medlemmets samtykke eller aksept, be medlemmene samtykke eller akseptere. For de medlemmer som ikke ønsker å samtykke til, eller akseptere nye vilkår, forbeholder Nordic Choice Club seg adgangen til å avslutte medlemskapet. Medlemmet står fritt til å si opp avtalen om medlemskap i Nordic Choice Club for det tilfellet at medlemmet ikke ønsker å være bundet av endrede vilkår.

2. Medlemskommunikasjon, samtykke og behandling av personopplysninger

2.1. NCCS vil behandle de personopplysninger som er nødvendig for at de og partnere skal kunne oppfylle avtalen med medlem om leveranse av Nordic Choice Club. Kontaktinformasjonen vil også brukes til å sende nødvendig informasjon om medlemskapet. For nærmere informasjon om behandling av personopplysninger, herunder medlems krav på innsyn, retting og sletting, viser til vil vår Personvernerklæring.

2.2. Ved innmelding i Nordic Choice Club vil vi be medlemmet samtykke til å motta informasjon og tilbud fra Nordic Choice Hotels per epost. Medlemmet må samtykke til dette for å kunne melde seg inn i Nordic Choice Club. Medlemmet kan deretter når som helst endre sitt samtykke.

2.3. Dersom medlemmet samtykker til det, sender Nordic Choice Club informasjon og tilbud basert på kjøpshistorikk hos oss, samt basert på opplysninger medlem måtte ha gitt oss. Nordic Choice Club vil kunne levere en bedre tjeneste til medlem som gir slikt samtykke, ved at denne vil få tilpasset informasjon.

2.4. Medlemmenes samtykke er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Samtykker kan enkelt administreres ved å logge på vår app eller hjemmeside www.choice.no. Alternativt kan medlemmet kontakt kundeservice via booking@choice.no eller 22 33 42 00.

3. Bonuspoeng

3.1. Bonuspoengene er gyldige i 3 år (36 mnd.) fra den måned de ble opptjent. Etter denne tiden vil bonuspoengene automatisk bortfalle, og vil følgelig ikke kunne brukes. Ved bonusuttak brukes de eldste, gyldige bonuspoengene først.

3.2. Opptjente bonuspoeng og medlemsnummer er personlige og kan ikke kobles sammen med andre medlemmers bonuspoeng og heller ikke omsettes i kontanter.

3.3. Det er medlemmets egen omsetning i Nordic Choice Club som danner grunnlag for bonuspoeng. Dette betyr at medlemmet vil kunne tjene bonuspoeng for sitt eget hotellopphold, uansett hvem som betaler for overnattingen. Et medlem vil aldri kunne få bonuspoeng for en annen persons eller et annet medlems omsetning. Dog gis det bonuspoeng, men ikke kvalifiserende netter, hvis medlemmet i forbindelse med sitt opphold, leier ekstra rom til familiemedlemmer fra samme husholdning.

3.4. Doble bonuspoeng og ekstra bonus gis ut fra grunnbeløpet (bonuspoeng som gis ved overnatting).

3.5. Nordic Choice Club har rett til å slette feilaktig posterte/opptjente poeng innen seks måneder, uten varsel.

4. Opptjening av bonuspoeng

4.1. Det gis ett bonuspoeng pr. betalte krone (lokal valuta), eller 10 poeng per euro, for losji inkl. frokost samt for evt. ekstraseng ved opphold på Nordic Choice Hotels i Norden og Baltikum. Ved pakketilbud, spesialpriser m.m. gjelder egne bonuspoengberegninger (se punkt 4.5 og 4.6). Det gis ikke bonuspoeng på bookede men ikke utnyttede hotellnetter, det vil si no-show. Det er ikke mulig å kombinere inntjening av partnerpoeng og Nordic Choice Club-poeng ved opphold.

4.2. Ved opphold i Norge og Danmark gis det ett bonuspoeng pr. betalte krone på restaurant (kun mat) som er tilknyttet hotellet på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ eller våre frittstående hoteller (ikke PS Hotel). Regningen må settes på rommet og betales ved utsjekking, og summen er begrenset til 4 000 bonuspoeng pr. opphold. Med opphold menes det enkelte medlemmets sammenhengende netter ved det aktuelle hotellet. Poeng for restaurantbesøk kan ikke opptjenes på de Collection-hotell som finnes innenfor Clarion Hotel®.

4.3. Ved overnatting som betales med bonuspoeng (bonusovernatting), samt ved "Complimentary"-rom og ved benyttelse av gavekort utstedt for et spesifikt produkt (uten angitt verdi), tildeles ingen poeng.

4.4. Et medlem kan få 750 bonuspoeng pr. natt for egen overnatting på Choice-hoteller utenfor Norden og Baltikum. Det forutsetter at medlemmet selv sender inn en kvitteringskopi fra det aktuelle hotellet til Nordic Choice Hotels kundeservice for registrering.

4.5. Det gis ingen samlet/total bonus ved betaling for evenementer (bryllup/middager etc), men det enkelte medlem vil kunne få bonus begrenset til og beregnet ut i fra egen overnatting. Et medlem som overnatter i forbindelse med pakkepriser (konferansepakker, spapakker, hel- og halvpensjon m.m.) der losjidelen ikke er en egen identifiserbar del av en totalpris, får medlemmet, begrenset til egen overnatting, 1000 bonuspoeng pr. natt.

4.6. Medlemmet får 500 bonuspoeng pr. natt ved overnatting i forbindelse med rabatterte spesialpriser som for eksempel, men ikke begrenset til, bussgrupper o.l. Visse unntak gjelder.

4.7. Det gis ikke bonuspoeng for hotellopphold hos Nordic Choice Hotels, som er bestilt gjennom nettbaserte reisebyråer inkludert, men ikke begrenset til, Expedia.com, Hotels.com, Booking.com, Orbitz.com, CheapTickets.com, Priceline.com o.l. Det gis heller ikke bonuspoeng for hotellopphold for crewpriser (crew er mannskap, besetning på fly, tog eller båt; arbeidsgjeng).

4.8. Et medlem kan etterregistrere bonuspoeng opptil seks måneder etter dato for oppholdet ved å ved å fylle ut skjema på vår hjemmeside. Etterregistrering av poeng er kun mulig for opphold fra og med den datoen medlemskapet tredde i kraft.

5. Uttak av bonuspoeng – satser

5.1. Uttak av bonuspoeng forutsetter medlemskap i Nordic Choice Club og tilstrekkelig antall gyldige bonuspoeng. Bonusovernattingen kan finne sted etter at poengene har gått ut (opptil 11,5 måneder etter), men må bookes før bonuspoengene forfaller. Bonuspoengene må dekke hele oppholdet og kan ikke kombineres med andre betalingsmåter som delbetaling av rom. For avbestilling innen ordinær avbookingsfrist kan man få tilbakeført de benyttede bonuspoengene, forutsatt at poengene ikke har forfalt.

5.2. Et bestemt antall standardrom per hotell per natt er avsatt for bonusuttak. På visse hotell kan det i tillegg finnes et antall rom av andre romstyper avsatt for bonusuttag. Booking av bonusnatt forutsetter ledig kapasitet avsatt for bonusuttak. Selv om alle bonusrom er booket kan det finnes ledige rom i andre prisklasser.

5.3. "Be my Guest"-gavekort har maksimalt 12 måneders gyldighet og gjelder kun for hoteller innen Nordic Choice Hotels. Gyldigheten er begrenset til bonus poengenes gyldighetsdato. Verdien på gavekortet kan ikke deles opp på flere opphold. Gavekortet må dekke hele kostnaden for rommet og kan ikke brukes kombinert med annen betalingsmåte som delbetaling av rom. Gavekortet kan ikke forlenges eller føres tilbake som bonuspoeng til bonuspoengkontoen.

5.4. I sammenheng med bonusovernatting kan også ekstraseng/barneseng bookes med poeng, dette forutsetter at rommet har kapasitet for dette og at hotellet har tilgjengelighet. Bonusprisen for dette varierer mellom hotellene. Kontakt hotellet for å betale ekstraseng/barneseng med penger i sammenheng med en bonusbooking.

5.5. Følgende gjelder for bonusuttak. Unntak kan forekomme i forbindelse med visse perioder og kampanjer.

Bonusrom hos Nordic Choice Hotels

En bonusovernatting gjelder for to personer inkl frokost. Aktuelle bonuspriser og tilgjengelighet på respektive hoteller vises på vår hjemmeside når man er innlogget på Min Side. “Booke bonusnatt” blir tilgjengelig på Min Side når et medlem har oppnådd minst 7500 poeng.

Det finnes 7 kategorier for uttak av bonuspoeng for standard rom:

Kategori 1 – 7 500 poeng per natt

Kategori 2 – 10 000 poeng per natt

Kategori 3 – 15 000 poeng per natt

Kategori 4 – 20 000 poeng per natt

Kategori 5 – 25 000 poeng per natt

Kategori 6 – 30 000 poeng per natt

Kategori 7 – 40 000 poeng per natt

Nordic Choice Club forbeholder seg retten til å når som helst endre kategorioppdelingen.

Restaurantbesøk på Nordic Choice Hotels

Et medlem kan bruke jevne 10 000 bonuspoeng til en verdi av 300/SEK/NOK/DKK til å betale regningen på restauranter eid av Nordic Choice Hotels. Medlemmer oppfordres til å kontakte hotellet på forhånd for å kontrollere at bonusuttak er mulig i restauranten. Det gis ikke vekslepenger på bonusuttak i restaurant.

Donasjon av bonuspoeng til forskjellige veldedige formål

Et medlem kan donere jevne 10 000 bonuspoeng til en verdi av 300 SEK/NOK/DKK til Nordic Choice Clubs partnere for veldedige formål. Dette gjøres via vår hjemmeside under Min Side i poengshoppen.

Bonusrom på utvalgte Choice-hoteller i Europa

En bonusovernatting på utvalgte Choice-hoteller i Europa koster fra 10 000 bonuspoeng. Oversikt over hvilke hoteller dette gjelder samt bonuspoengkostnad finnes tilgjengelig på www.choice.no under Nordic Choice Clubs Europa-side.

Leiebil hos våre partnere

Et medlem kan leie bil hos noen av våre partnere ved å bestille en voucher som kan brukes som betaling for enkelte typer billeie. Voucher kan utstedes fra 25 000 bonuspoeng. Ytterligere detaljer om bestilling, deltagande partners, tidsrom og vilkår finnes under Nordic Choice Clubs partnersider.

Gavekort hos utvalgte partnere

Medlemmer med minst 3 500 bonuspoeng, kan via poengshoppen på vår hjemmeside, kjøpe gavekort hos utvalgte partnere for sine bonuspoeng.

6. Kvalifisering til neste medlemsnivå

6.1. Nordic Choice Club har fire medlemsnivåer: BLUE, SILVER, GOLD og PLATINUM. Medlemsnivået bestemmes av hvor mange kvalifiserende netter, eller antall poeng medlemmet tjener i løpet av sin medlemsperiode. Grensen som først oppnås av poeng eller netter gir kvalifisering til høyere nivå.

6.2. En medlemsperiode omfatter tolv måneder regnet fra den første måneden medlemmet ble registrert som medlem.

6.3. En kvalifiserende natt er lik én overnatting på Nordic Choice Hotels som gir bonuspoeng.

6.4. Det beregnes ikke kvalifiserende netter for:

  • Bonusrom (overnatting som betales med bonuspoeng)
  • "Complimentary"-rom (frinetter)
  • Overnatting på Choice-hotell utenfor Norden og Baltikum
  • Hotellbesøk på Nordic Choice Hotels som bookes gjennom nettbaserte reisebyråer (Online Travel Agency, se 4.7)
  • Bookede, men ikke utnyttede netter, det vil si no-show

6.5. Overnatting i sammenheng med rabatterte spesialpriser gir 0,5 kvalifiserende natt.

6.6. Kvalifisering til et høyere medlemsnivå skjer etter følgende bestemmelser:

SILVER – 5 kvalifiserende netter eller 15 000 opptjente bonuspoeng i én medlemsperiode

GOLD – 30 kvalifiserende netter eller 50 000 opptjente bonuspoeng i én medlemsperiode

PLATINUM – 60 kvalifiserende netter eller 100 000 bonuspoeng i én medlemsperiode

LIFETIME GOLD - 500 000 opptjente bonuspoeng siden medlemskapets start

LIFETIME PLATINUM - 1 000 000 bonuspoeng siden medlemskapets start

6.7. I medlemsperioden har et medlem mulighet til å kvalifisere seg til SILVER, GOLD eller PLATINUM. For BLUE gjelder ingen kvalifikasjonsbestemmelser. Oppnår medlemmet et høyere medlemsnivå, beholder medlemmet dette nivået i hele den neste medlemsperioden (nye 12 måneder). Beregningen av kvalifiserende netter og poeng nullstilles når en medlemsperiode er slutt. Dette berører ikke opptjente bonuspoeng for uttak.

6.8. Kvalifisering til LIFETIME beregnes på bakgrunn av den totale medlemstiden, ikke per medlemsperiode. Om medlemmet oppnår LIFETIME beholder medlemmet dette så lenge medlemskapet ikke avsluttes. Medlemmer som har oppnådd LIFETIME GOLD har i løpet av en medlemsperiode fortsatt mulighet til å oppnå PLATINUM, eller i fremtiden å oppnå LIFETIME PLATINUM i tråd med gjeldende regler.

7. Medlemsfordeler

7.1. Til de enkelte medlemsnivåer: BLUE, SILVER, GOLD og PLATINUM, er det tilordnet ulike medlemsfordeler, jo høyere nivå, desto flere fordeler.

7.2. Medlemsfordeler tilordnet det enkelte medlemsnivå gjelder slik at disse til enhver tid fremgår i disse medlemsvilkår.

7.3. Følgende medlemsfordeler gjelder ikke på Comfort Hotel Xpress samt PS Hotel: gratis mineralvann, oppgradering ved ankomst, garantert romoppgradering, gratis bluse- eller skjortevask.

7.4. Fordeler: BLUE

7.4.1. Opptjening av bonuspoeng og kvalifiserende netter i tråd med herværende vilkår.

7.4.2. Medlemspris med rabatt på rom- og frokostpris ved booking via vårt eget nettsted, vår app, direkte til hotellet eller via kundeservice. Dette kan ikke kombineres med andre rabatter. For å få denne rabatten må medlemmet være innlogget. For ikke-medlem må medlemskap tegnes i sammenheng med booking for at bookingen skal kunne gjennomføres.

7.4.3. Ved overnatting på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ og våre frittstående hoteller (ikke PS Hotel) i Norge og Danmark, får medlemmet bonuspoeng hvis man spiser i hotellets restaurant. Jf. ovennevnte vilkår tilknyttet dette. På de Collection-hotell som finnes innenfor Clarion Hotel® tilbys ingen bonuspoeng for mat.

7.4.4. Ved opphold på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ og våre frittstående hoteller i Sverige og Finland gis medlemmet en restaurantkupong til en verdi av 35 SEK eller 4 EUR som kan innløses i mat eller drikke i hotellets restaurant (gjelder ikke brennevin eller sigaretter/snus). På Quality Hotel® kan kupongen også anvendes til et utvalg av mat og drikke fra Lounge 24. I Finland kreves samtidig kjøp av måltid for å utnytte kupongen for alkohol. Restaurantkupongene er personlige og datomerkede og gjelder kun de angitte datoene. De kan ikke akkumuleres eller innløses i kontanter, og det gis ikke vekslepenger. På de Collection-hotell som finnes innenfor Clarion Hotel® tilbys det ingen restaurantkupong.

7.4.5. Ved booking via vår hjemmeside og app får medlemmet 10 % ekstra bonuspoeng beregnet på bonusen for rom- og frokostprisen.

7.4.6. Medlemmer kan velge å booke rom uten å registrere betalingskort på Nordic Choice Hotels nettsted eller via vår app. Oppholdet må avbestilles om medlemmet ikke ønsker å beholde bookingen. Om oppholdet ikke avbestilles innen gjeldende tidsfrist for aktuell booking debiteres første overnatting i bookingen. Unnlatelse av betaling kan sendes til inkasso.

7.5. Fordeler: SILVER

7.5.1. Alle fordeler tilknyttet BLUE gjelder.

7.5.2. Forlenget avbookingsfrist frem til kl. 21.00 på ankomstdagen. Denne fordelen gjelder ikke forskuddsbetalt booking eller booking via nettbasert reiseselskap inkludert, men ikke begrenset til, Expedia.com, Hotels.com, Booking.com, Orbitz.com, CheapTickets.com, Priceline.com osv.

7.5.3. Restaurantkupong til en verdi av 75 SEK eller 8 EUR, øvrig gjelder vilkår jf. 7.4.4.

7.5.4. 10 % ekstra fordelsbonus beregnet på bonusen for rom- og frokostprisen.

7.5.5. Mulighet til kostnadsfri utsjekk frem til kl. 16.00. Må avtales med resepsjonen ved ankomst.

7.5.6. Medlemmet tilbys statusmatch til Five Star-nivå hos Hertz i tre års tid. Statusmatch opprettes ved å kontakte Nordic Choice Hotels kundeservice.

7.6. Fordeler: GOLD

7.6.1. Alle fordeler for BLUE og SILVER.

7.6.2. En flaske gratis mineralvann eller brus per natt fra minibaren. Dersom det ikke finnes minibar kan medlemmet få flasken i resepsjonen.

7.6.3. Garantert rom (unntak gjelder i enkelte perioder) på destinasjonen vid booking senest 48 timer før ankomst via Nordic Choice Hotels kundeservice og til full pris. Fordelen garantert rom kan ikke kombineres med avtalepris og andre rabatter. Ved bruk av denne fordelen kan Nordic Choice Club ikke garantere romkategori og oppgradering.

7.6.4. Mulighet til kostnadsfri tidlig innsjekking dersom hotellet har tilgjengelige rom.

7.6.5. Restaurantkupong til en verdi av 125 SEK eller 13 EUR, øvrig gjelder vilkår jf. 7.4.4.

7.6.6. Mulighet til kostnadsfri utsjekk frem til kl. 18.00. Må avtales med resepsjonen ved ankomst.

7.6.7. Mulighet til oppgradering til beste tilgjengelige romkategori hvis det er ledig kapasitet ved ankomst. Til hvilken romkategori vil bli bestemt ved ankomst. Enkelte suiter på utvalgte hoteller er unntatt. På Icehotellet gjelder dette kun det varme hotellet.

7.6.8. Medlemmet tilbys statusmatch til President Circle-nivå hos Hertz i tre års tid. Statusmatch opprettes ved å kontakte Nordic Choice Hotels kundeservice.

7.6.9. 20 % ekstra fordelsbonus beregnet på bonus for rom- og frokostprisen.

7.7. Fordeler: PLATINUM

7.7.1. Et PLATINUM-medlem får alle fordeler som gjelder for BLUE-, SILVER- og GOLD-nivået.

7.7.2. Restaurantkupong til en verdi av 125 SEK eller 13 EUR, øvrig gjelder vilkår jf. 7.4.4.

7.7.3. Garantert rom (unntak gjelder i enkelte perioder) på destinasjonen hvis du booker senest 24 timer før ankomst via Nordic Choice Hotels Kundeservice og til full pris. Fordelen Garantert rom kan ikke kombineres med avtalepris og andre rabatter. Ved bruk av denne fordel kan Nordic Choice Club ikke garantere oppgradering av romkategorien.

7.7.4. Gratis skjorte- eller blusevask (1 pr. opphold). Legg merke til at innleveringstid varierer fra hotell til hotell.

7.7.5. Garantert oppgradering av romkategori ett nivå, gjelder dersom hotellet har mer enn én romkategori. På Icehotellet gjelder dette kun det varme hotellet.

7.7.6. Garantert sen utsjekking frem til kl.18.00. Må meddeles resepsjonen før ordinær utsjekkstid.

7.7.7. Har hotellet ledige standard dobbeltrom garanteres det at PLATINUM medlem kan benytte bonuspoeng når det passer medlemmet. Dette gjelder bare for medlemmets egen bestilling og kan ikke benyttes av andre. Gjelder ikke ved bruk av 24-/48- timers garantien og ikke i kombinasjon med fordeler om oppgradering.

7.7.8. Gratis trening på våre hoteller med eget treningsrom, også når medlemmet ikke bor på hotellet. Vis ditt PLATINUM-kort eller oppgi medlemsnummer i resepsjonen for å få tilgang til treningsrommet. Det er ikke alle hoteller som tilbyr garderobe og dusjmuligheter i forbindelse med trening.

7.7.9. 30 % ekstra fordelsbonus beregnet på bonusen for rom- og frokostprisen.

8. Nordic Choice Club Mastercard

8.1. Om medlem søker om og får bevilget et Nordic Choice Club Mastercard vil medlemsnummeret stå på kortet.

8.2. For Nordic Choice Club Mastercard gjelder egne regler og vilkår. Disse vilkårene sendes sammen med medlemmets første Nordic Choice Club Mastercard. Informasjon om regler og fordeler knyttet til Mastercard, samt link til oppdaterte vilkår vil til enhver tid publiseres på Nordic Choice Clubs nettsider.

9. Nordic Choice Commercial Services og medlemmets ansvar

9.1 Nordic Choice Commercial Services AS (NCCS) er bare erstatningsansvarlig overfor ditt økonomiske tap i forbindelse med ditt medlemskap i Nordic Choice Club dersom NCCS har utvist uaktsomhet og dette er årsak til ditt tap.

9.2. NCCS vil etter alminnelige rettsregler kunne holde deg erstatningsansvarlig for bruk av medlemskap eller medlemskort i strid med disse vilkårene.

10. Overdragelse av din avtale om medlemskap i Nordic Choice Club

10.1 NCCS har rett til å overføre din avtale om medlemskap i Nordic Choice Club til et annet selskap som skal drive Nordic Choice Club videre.

11. Lovvalg

11.1 Ved eventuell tvister vedrørende herværende medlemsvilkår gjelder norsk rett.