Dette nettstedet er designet for nyere og mer moderne nettlesere. For best mulig opplevelse, oppgrader nettleseren din til siste versjon.

Brukervilkår

Her finner du brukervilkårene for nettsiden og app. Ved spørsmål ber vi deg kontakte kundeservice, enten via e-post booking@choice.no eller på telefon +47 22 33 42 00.

 

1 NETTSIDEN OG APP - VILKÅR

1.1 Denne nettside og app eies og drives av Nordic Choice Commercial Services AS («Nordic Choice»).
1.2 Disse vilkår («Brukervilkårene») gjelder for ditt bruk av nettsiden og app. Gjennom å ha tilgang til, besøke og bruke nettsiden og app, samtykker du i de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden og app.
1.3 For brukere som registrerer seg som medlem i Nordic Choice sin kundeklubb, Nordic Choice Club, gjelder foruten Brukervilkårene også Nordic Choice Club sine Medlemsvilkår.
1.4 For brukere som registrerer en nettprofil gjelder foruten Brukervilkårene også Nordic Choice sine vilkår for registrering av nettprofil.
1.5 Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden og app.

2 ENDRING AV NETTSIDE OG BRUKERVILKÅR

2.1 For å forbedre ditt bruk av nettsiden og app vil Nordic Choice kunne komme til å gjøre endringer på den.
2.2 Nordic Choice forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden og app som Nordic Choice anser nødvendig. Videre forbeholder Nordic Choice seg retten til å gjøre endringer i Brukervilkårene. Ved å fortsette å bruke nettsiden og app etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.

3 IMMATERIELLE RETTIGHETER

3.1 Alt innhold på nettsiden og app eies, om ikke annet angis, av Nordic Choice Commercial Services AS.
3.2 Nettsidens innhold er i alle henseender beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsiden og appes innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.
3.3 Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden og app, forutgående skriftlige godkjennelse fra Nordic Choice. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for særskilt personlig bruk.
3.4 Selve anvendelsen av varemerket og logotyper som forekommer på nettsiden og app, forutsetter Nordic Choice eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.

4 HYPERLINKER

4.1 Nordic Choice sin nettside kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjemann. Anvendelsen av slike linker innebærer at du forlater Nordic Choice sin nettside.
4.2 Nordic Choice råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjemenn.
4.3 At Nordic Choice tilbyr slike linker innebærer ikke at Nordic Choice stiller seg bak informasjonen, produktet eller tjeneste som tilbys via hyperlinken.
4.4 Ettersom Nordic Choice ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på disse sidene, anbefaler Nordic Choice deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av nettsiden og app. Bruk av sider tilhørende tredjemenn skjer utelukkende på brukerens risiko.

5 INNHOLD PÅ NETTSIDEN OG APPSKAPT AV BRUKERNE

5.1 Nordic Choice vil kunne komme til å gi brukere av nettsiden og app anledning til selv å publisere eller laste opp innhold på nettsiden og app.
5.2 Gjennom å laste opp, publisere eller på annen måte skape innhold på nettsiden og app, medvirker du til å opprette innhold på nettsiden og app som du bærer det fulle ansvar for, og som du som bruker kan bli holdt ansvarlig for.
5.3 Brukere forplikter seg til å holde Nordic Choice skadesløs, og bekrefter at publisert innhold ikke krenker tredjemanns rett slik som opphavsrett etc. Nordic Choice tar ikke på noen måte ansvar for innhold som skapes av nettsiden og apps brukere.
5.4 Nordic Choice forbeholder seg ubegrenset rett til, etter eget skjønn, helt eller delvis å fjerne slikt innhold som er opprettet av nettsiden og apps brukere, og som det er fare for at helt eller delvis strider mot norsk lov, eller som av Nordic Choice anses som ulempelig, støtende, vulgært, ubetydelig eller usømmelig, eller som på noen annen måte kan forårsake skade for Nordic Choice eller Nordic Choice sine samarbeidspartnere.
5.5 Nordic Choice forbeholder seg retten til å iverksette ytterligere tiltak for å forhindre misbruk og andre skadelige handlinger.
5.6 Brukerne eier rettighetene til materialet, men gir Nordic Choice en global, og tidsmessig ubegrenset rett til fritt og uten kostnader og begrensninger, å bruke materialet som publiseres på nettsiden og app.

6 ANSVARSGEBRENSNING

6.1 Nordic Choice gir ingen garantier vedrørende nettsiden og appens funksjon eller tilgjengelighet.
6.2 Nordic Choice garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden og app er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden og app.
6.3 Nordic Choice har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av preseptorisk lovgivning.

7 BRUK OG HÅNDTERING AV COOKIES

7.1 Nordic Choice benytter seg av «cookies» for å forenkle bruken av Nordic Choice sin nettside.
7.2 En cookie er en liten tekstbasert datafil som en nettserver kan be om å få lagre på en nettstedsbesøkendes harddisk. Cookien hjelper til med å kjenne igjen hvilken type innhold og hvilke sider som besøkes på vårt nettsted. Informasjon som lagres ved hjelp av en cookie kan være hvordan brukeren bruker nettstedet, hva slags type av nettleser brukeren benytter og hvilke nettsider brukeren har besøkt. Cookien muliggjør at Nordic Choice kan forbedre ditt besøk på Nordic Choice sine nettsider.
7.3 En permanent cookie ligger igjen på brukerens datamaskin for et bestemt tidsrom. En sesjonscookie lagres tilfeldig i datamaskinens minne mens den besøkende er inne på en hjemmeside.  Sesjonscookien forsvinner når brukeren stenger sin nettleser. Nordic Choice benytter seg av både av permanente cookies og sesjonscookies. Nordic Choice kan også komme til å benytte en tredje parts cookies. 
7.4 Om brukeren ikke vil tillate cookies kan brukeren velge å endre innstillingene for brukerens nettleser sik at cookies ikke aksepteres. Om brukeren ikke aksepterer cookies kan dette påvirke nettsiden og appens funksjonalitet.

8 HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

8.1 Nordic Choice håndterer dine personopplysninger i henhold til norsk Lov om behandling av personopplysninger, og ivaretar den personlige integriteten ved håndteringen av dine personopplysninger.
8.2 Gjennom å bruke Nordic Choices nettside aksepterer du at Nordic Choice aktivt samler inn, håndterer, lagrer og bruker, samt på annen måte behandler dine personopplysninger for at Nordic Choice Commercial Services AS og samarbeidsselskap, skal kunne tilby de produkter og tjenester som tilbys via Nordic Choice sin nettside.
8.3 For personer under 18 år kreves som utgangspunkt vergens samtykke for registrering og håndtering av personopplysninger. Gjennom å samtykke til disse vilkårene bekrefter du at du enten er over 18 år eller at din verge samtykker til at Nordic Choice lagrer og håndterer dine personopplysninger i henhold til disse vilkårene. Nordic Choice forbeholder seg retten til å få samtykket verifisert.
8.4 Nordic Choice har rett til å bruke dine personopplysninger for å sende ut informasjon om tilbud og produkter til deg. Ønsker du ikke å motta slik informasjon, ber vi deg kontakte kundeservice som du når enten gjennom å sende e-post til booking@choice.no eller ringe +47 22 33 42 00.
8.5 Nordic Choice kan engasjere underleverandører for å utføre en rekke funksjoner som f.eks. markedsføring og tekniske tjenester for nettsiden og app. Disse underleverandørene kan i visse tilfeller få tilgang til brukerens personopplysninger dersom det er nødvendig for å kunne utføre et oppdrag for Nordic Choice. Nordic Choice behandler alle personopplysninger med største forsiktighet og Nordic Choice sine underleverandører får kun bruke personopplysningene for å utføre oppdrag for Nordic Choice. Underleverandørene har ikke rett til lagre personopplysninger og har ikke rett til å bruke dem på noen annen måte enn for å utføre sitt oppdrag for Nordic Choice.
8.6 Brukeren samtykker i at personopplysningene om brukeren lagres og brukes på den måte og de formål som angis i punktene 8.1 – 8.4. 
8.7 Brukeren samtykker til at personopplysninger om brukeren kan overflyttes til bedrifter og organisasjoner i, såvel som utenfor EU.
8.8 Brukeren samtykker i at opplysninger/registreringsinformasjon brukes til å indentifisere brukeren med tanke på målgruppe i markedsføringsøyemed. Brukeren samtykker også i at slik informasjon kan utleveres til tredjemann i markedsføringsøyemed. En slik utlevering av informasjon kommer alltid til å være anonymisert.
8.9 Brukeren har rett til, etter skriftlig søknad til Nordic Choice, å få informasjon om hvilke personopplysninger som finnes registrert om brukeren. Eventuelle feilaktige personopplysninger kan brukeren be om å få rettet. Brukeren kan også søke om å få personopplysningene slettet. En slik søknad leveres til Kundeservice ved at du sender en e-post til booking@choice.no eller ved å kontakte kundeservice per telefon +47 22 33 42 00.

9 SIKKERHET PÅ NETTSIDEN OG APP

9.1 Nordic Choice Commercial Services AS, samt våre samarbeidsselskaper vil komme til å bruke den informasjon du oppgir ved transaksjoner på nettsiden og app. Slik informasjon omfatter kredit- og betalingskortinformasjon samt adresser for leveranser og fakturaer.
9.2 Nordic Choice Commercial Services AS tar alle rimelige skritt for å beskytte den informasjon du gir på dette området i forbindelse med transaksjoner. Nordic Choice garanterer imidlertid ikke for sikkerheten for de opplysningene du gir ut.

Få velkomsttilbud på 25 % rabatt

Ikke medlem? Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta velkomsttilbud på 25 % rabatt

Nei takk!

Vennligst prøv igjen

Få velkomsttilbud på 25 % rabatt
Takk for at du meldte deg på!

Du vil snart motta en email med gode tilbud

2.500.291.000 23
Bookingkode

Har du en bookingkode? Legg den til her for å se tilgjengelighet. Vil du booke med bedriftsavtale, bonuspoeng eller se medlemspriser? Logg inn

Lagre

Bookingkode må oppgis

Begrensinger

rom Ta vekk rom

Legg til rom
Bookingkoden er lagt til

Bookingkoden er lagt til.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.