Dette nettstedet er designet for nyere og mer moderne nettlesere. For best mulig opplevelse, oppgrader nettleseren din til siste versjon.

Brukervilkår for Nordic Choice Hotels nettsider og app

Her finner du brukervilkårene for våre nettsider og app. Ved spørsmål ber vi deg kontakte kundeservice, enten via e-post booking@choice.no eller på telefon +47 22 33 42 00.

 

Vi viser i tillegg til vår Personvernerklæring, som du finner her.

 

1 NETTSIDEN OG DENNES VILKÅR

1.1 Denne nettside eies og drives av Nordic Choice Commercial Services AS («Nordic Choice Hotels»).
1.2 Disse vilkår («Brukervilkårene») gjelder for ditt bruk av nettsiden. Gjennom å besøke og bruke nettsiden, er du bundet av de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden.
1.3 For brukere som registrerer seg som medlem i Nordic Choice kundeklubb, Nordic Choice Club, gjelder foruten Brukervilkårene også Nordic Choice Club Medlemsvilkår som du finner her.
1.4 For brukere som registrerer en nettprofil (webprofil) gjelder spesielle vilkår for dette, se kapittel 3 under.
1.5 Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden.

2 ENDRING AV NETTSIDE OG BRUKERVILKÅR

2.1 For å forbedre din bruk av nettsiden vil Nordic Choice Hotels kunne komme til å gjøre endringer på den.
2.2 Nordic Choice Hotels forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som Nordic Choice Hotels anser nødvendig. Videre forbeholder Nordic Choice Hotels seg retten til å gjøre endringer i Brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende Brukervilkår vil være publisert på våre nettsider. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.

3 WEBPROFIL

3.1 En bruker av Nordic Choice Hotels sine websider kan opprette en webprofil slik at personalia og interesser/behov kan tas frem igjen ved en senere anledning for å forenkle bestillingsprosessen og tilpasse informasjon og tjenester i tråd med brukerens profil.
3.2 Personalia, interesser og spesielle ønsker/behov vil, dersom du oppgir slike, bli lagret sammen med eventuelle bookingdata og kjøpshistorikk. Disse opplysningene kan brukes av Nordic Choice Hotels for å tilpasse webtjenesten til kundens behov, eller for å tilpasse ditt opphold hos oss.

4 IMMATERIELLE RETTIGHETER

4.1 Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av Nordic Choice Commercial Services AS.
4.2 Nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.
4.3 Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra Nordic Choice Hotels. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for personlig bruk.
4.4 Bruk av varemerker og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter Nordic Choice eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.

5 HYPERLINKER

5.1 Nordic Choice Hotels sin nettside kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjemann. Din bruk av slike linker innebærer at du forlater Nordic Choice Hotels sin nettside.
5.2 Nordic Choice Hotels råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjemenn.
5.3 At Nordic Choice Hotels tilbyr slike linker innebærer ikke at Nordic Choice Hotels stiller seg bak eller har ansvar for informasjonen, produktet eller tjeneste som tilbys via hyperlinken.
5.4 Ettersom Nordic Choice Hotels ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på tredjemenns nettsider, anbefaler Nordic Choice Hotels deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av slike nettsider. Bruk av sider tilhørende tredjemenn skjer utelukkende på brukerens risiko.

6 ANSVARSGEBRENSNING

6.1 Nordic Choice Hotels gir ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet.
6.2 Nordic Choice Hotels garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden.
6.3 Nordic Choice Hotels har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av ufravikelig lovgivning.

7 SIKKERHET PÅ NETTSIDEN

7.1 Nordic Choice Commercial Services AS, samt våre samarbeidsselskaper vil komme til å bruke den informasjon du oppgir ved transaksjoner på nettsiden. Slik informasjon omfatter kreditt- og betalingskortinformasjon samt adresser for leveranser og fakturaer.
7.2 Nordic Choice Commercial Services AS tar alle rimelige skritt for å beskytte den informasjon du gir på dette området i forbindelse med transaksjoner.

 

 

Brukervilkår Nordic Choice Hotels App

 

Disse vilkårene gjelder for din bruk av Nordic Choice Hotels applikasjon ("NCH APP"). Appen leveres av Nordic Choice Hotels Commercial Services AS med org. nr. 968 819 372.

Les nøye gjennom disse før du tar appen i bruk. Ved å klikke på «jeg aksepterer», aksepterer du brukervilkårene og å bruke appen i samsvar brukervilkårene.

For at vi skal kunne levere appen med funksjonalitet til deg, må vi behandle personopplysninger, se nærmere beskrivelse i vår personvernerklæring.

1 Om appen

Vi tilbyr deg NCH APP for at:

 • Du kan booke ditt neste opphold direkte i appen og få alle medlemsfordeler
 • Du kan chatte med hotellet på hotellene som har denne funksjonen
 • Du kan få oversikt over dine bookinger på ett og samme sted
 • Du kan få direkte tilgang til all informasjon om ditt medlemskap som status etc.
 • Du kan sjekke inn og ut direkte med mobilen på hotellene som har denne funksjonen
 • Du kan velge rom som en del av insjekkingen på de hotellene som har denne funksjonen
 • Du er den første som får nye oppdateringer
 • Du kan bruke appen som nøkkelkort til ditt rom på hotellene som har denne funksjonen
 • Du kan få personalisert informasjon og tilbud fra oss basert på blant annet preferanser og lokasjon

 

2 Immaterielle Rettigheter og lisens

Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, royalty-fri, verdensomspennende bruksrett til å installere og bruke NCH APP på alle enheter som du eier eller kontrollerer. Denne bruksretten gis under forutsetning av at du godtar våre brukervilkår.

NCH APP inneholder informasjon og material som eies av Nordic Choice Hotels, og som er beskyttet av gjeldende immaterialrettslig lovgivning. Dette gjelder blant annet all opphavsrett til tekst, programvare, grafikk, design og alle rettigheter til varemerker. Foruten der det er uttrykkelig tillatt i dette dokumentet, skal slik informasjon og materiale ikke

i. brukes til andre formål enn det som samsvarer med disse brukervilkårene,
ii. kopieres eller reproduseres i noen form, eller
iii. endres, leies ut, selges, distribueres eller utnyttes kommersielt.

Du erverver ingen immaterielle rettigheter til appen utover den begrensede lisensen vi gir deg, og erverver heller ikke rettigheter til materialet som oppstår ved bruk av appen.

3 Tilgangstillatelser

Du vil bli bedt om å gi NCH APP tilgangstillatelser. Det er frivillig for deg å gi slike tilganger, men dersom du avslår eller deaktiverer tilgangsforespørsler vil dette føre til at funksjonaliteten i NCH APP reduseres.

NCH APP vil kunne be deg gi følgende tillatelser:

 • Tilgang til lokasjonsdata
 • Motta data fra Internett
 • Se nettverkstilkoblinger
 • Full nettverksadgang
 • Hindre enheten fra å gå over til sovemodus
 • Tilgang til bluetooth, for bruk til nøkkelkort i app.
 • Tillate push-varsler

 

Du kan slå av og på tilgangstillatelser og push-varsler.

4 Generelle betingelser for booking.

Du kan booke og administrere dine bookinger hos oss i NCH APP. For booking gjelder våre generelle betingelser som du finner her.

5 Nøkkelkort i NCH APP

Dersom du ønsker det, kan NCH APP brukes som nøkkelkort under dine opphold hos oss. For å bruke nøkkelkortfunksjonen i app må du aktivere Bluetooth, push notification og lokasjonsdatatilgang på din smarttelefon. Du må i tillegg være tilkoblet wifi eller 4G. Du kan når som helst deaktivere nøkkelkortfunksjonen i appen.

6 Valg av rom

Om du ønsker, kan du som en del av innsjekkingsprosessen velge et spesifikt rom mot et gebyr. Dette gjelder på hotell som støtter denne funksjonen. Vi forbeholder oss retten til å endre rom basert på uforutsette omstendigheter eller hotellets bedømming. Eventuelle belastede gebyrer vil i slike tilfeller bli refundert.

7 Personalisert informasjon i NCH APP

Dersom du er inlogget på med din konto hos Nordic Choice Hotels, vil du ha tilgang til Min side. Dersom du ikke er logget på, vil du ikke få personalisert informasjon gjennom vår app.

8 Ditt ansvar

Du er ansvarlig for at din bruk av NCH APP ikke strider med gjeldende lover og regler, herunder skal appen ikke brukes til ulovlig virksomhet eller til å publisere ulovlig innhold.

For å kunne bruke appen, må du registrere deg og installere appen. All informasjon du registrerer må være sannferdig, og du kan ikke bruke aliaser eller andre måter å skjule din sanne identitet. All informasjon må tilhøre deg, og ikke en annen person. Du er ansvarlig for sikkerheten til passordet ditt, og vil være ansvarlig for bruk eller uautorisert bruk under brukernavnet ditt. Hvis du har mistanke om uautorisert bruk av ditt brukernavn, bør du endre passordet og/eller kontakte Nordic Choice Hotels umiddelbart.

Vi forbeholder oss retten til å endre, midlertidig oppheve, fjerne eller deaktivere din tilgang til NCH APP, dersom du bryter vilkårene eller opptrer i strid med lov. Du vil i slike tilfeller normalt få forhåndsvarsel før din tilgang deaktiveres, med mulighet til å rette årsaken.

9 Vår ansvarsbegrensing

NCH APP tilbys «som den er» og det gis ingen garantier for at funksjonene eller innholdet i appen er uavbrutt eller feilfri, at feil vil bli rettet, eller at serveren som gjør tjenesten tilgjengelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Du er selv ansvarlig for din eller andres bruk av appen.

Vi er ikke ansvarlige for tap av fortjeneste, tilbakebetalingskrav til tredjeparter eller andre indirekte tap eller følgeskader knyttet til bruk av NCH APP.

10 Endring av vilkår og funksjonalitet

Du finner de til enhver tid gjeldende vilkår for bruk av NCH app i appen.

Vi vil fra tid til annen måtte endre eller justere brukervilkårene, for eksempel som følge av ny lovgivning, ny teknologi eller endringer i våre forretningsmodeller.

Endring i vilkår får, med mindre noe annet fremgår, virkning 14 dager etter at vi har annonsert endringene.

Dersom endringer i brukervilkår etter lovgivning og praksis krever din aksept, vil vi be deg akseptere, før disse delene av nye vilkår vil gjelde for deg.

Du står fritt til å avslutte din bruk av NCH APP dersom du ikke ønsker å være bundet av endrede vilkår.

Vi forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon eller funksjonalitet i NCH app som vi anser nødvendig.

11 Lovvalg

Disse brukervilkårene er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister i forbindelse med vilkårene skal avgjøres av norske domstoler med mindre tvingende forbrukervernregler leder til noe annet.

 

Vilkårene ble sist oppdatert 23.10.2018

Få opptil 25 % rabatt!

Nei takk!

Vennligst prøv igjen

Få opptil 25 % rabatt!
Takk for at du meldte deg på!

Du vil snart motta en email med gode tilbud

2.564.413.004 23
Bookingkode

Har du en bookingkode? Legg den til her for å se tilgjengelighet. Vil du booke med bedriftsavtale, bonuspoeng eller se medlemspriser? Logg inn

Lagre

Bookingkode må oppgis

Begrensninger

rom Ta vekk rom

Legg til rom
Bookingkoden er lagt til

Bookingkoden er lagt til.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.